Zvýšení spolehlivosti mobilních strojů nekonečným olejem pomocí filtrace Europafilter

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Nejen stacionární, ale i mobilní stroje jako jsou bagry, frézy, nakladače, rypadla, jeřáby, vysokozdvižné plošiny aj., mají obvykle

několik systému pracujících s nutností použití průmyslových olejů. Jsou to především:

 • Spalovací motory
 • Hydraulické systémy
 • Převodovky

Pro správnou funkci a dlouhou životnost těchto sytému je důležité mít co nejčistší olej.

Na základě doporučení výrobců jsou tyto oleje obvykle měněny v pravidelných servisních intervalech, což má ale několik nevýhod. Po výměně znečištěných olejů zůstává velké množství nečistot usazených v systému

 • Oleje jsou často měněny zbytečně nebo naopak příliš pozdě, proto doporučujeme provádět pravidelné analýzy olejů, něž se řídit obecným intervalem výměny
 • Při výměně oleje je obvykle potřeba několika denní odstávky stroje
 • Náklady na nový olej, likvidace oleje nešetrná k životnímu prostředí
 • Také nový olej obsahuje nečistoty vzniklé z výrobního procesu nebo při skladování

Řešením těchto problému je unikátní systém Europafilter.

Tento systém je díky své kompaktnosti a univerzálnosti vhodný k udržení olejových náplní a systémů mobilních strojů čistých, což má celou řadu výhod:

 • Prodlužuje životnosti oleje a zpomaluje jeho chemickou degradaci
 • Zvyšuje spolehlivost strojů 
 • Snižuje riziko poruch a následných prostojů
 • Snižuje se interval dlouhých odstávek spojených s výměnou oleje
 • Lze filtrovat nepřetržitě za provozu stroje

K poslednímu bodu se dle technických možností vztahuje několik variant k pohonu systému EF

 • Elektromotor napájený z rozvaděče stroje    220V/380V
 • Napájení s pomocí baterie přes měnič napětí
 • Pneumatický pohon z rozvodu vzduchu
 • Pohon využívající rozdílů tlaků samotné hydrauliky

Tato aplikace může najít své uplatnění v celé řadě průmyslových odvětví využívající mobilní stroje. Jedná se především o stavební společnosti, kamenolomy, povrchové doly, zpracování kovového odpadu, dopravu a logistiku – nákladní automobily, lokomotivy apod.

Praktický příklad jednorázového nasazení jednotky na bagr

Analýzou vzorku hydraulického oleje z bagru bylo zjištěno vysoké znečištění. Na základě míry znečištění a velikosti náplně byla doporučena filtrace po dobu 14 dní v jednosměnném provozu.   

Následně bylo provedeno zapojení jednotky s napájením z baterie přes měnič napětí. Po provedení filtrace se podařilo výrazně zlepšit stav olejové náplně. 

Bylo doporučeno nadále sledovat stav míry degradace a znečištění oleje v pravidelných intervalech.

Praktický příklad trvalého nasazení jednotky na asfaltový remixér

Ve stavební společnosti je klíčovým zařízením asfaltový remixér, má hydraulický systém s objemem oleje 1000 l a zde jsou kladeny vysoké nároky na čistotu hydraulického oleje. Analýza oleje ukazovala dlouhodobě vysoké znečištění oleje a olejového systému, které způsobovalo časté poruchy hydraulických částí. 

Bylo provedeno trvalé nasazení jednotky Europafilter bez vlastního pohonu, využívající pouze tlaku samotné hydrauliky.

Analýzou oleje bylo zaznamenáno zlepšení čistoty oleje po měsíci filtrace a po 3 měsících byl stav čistoty oleje výrazně lepší již pod limitem doporučeným výrobcem stroje. Filtrace zde probíhá nepřetržitě při chodu stroje a již nejsou zaznamenány žádné problémy s čistotou oleje.

Také se výrazně prodloužila životnost oleje, který byl měněn 1x ročně.

Závěr: 

Technologie Europafilter je díky své univerzálnosti a kompaktnosti vhodná do všech typů provozů a pro všechny typy zařízení využívající ke svému provozu olej. Je určená nejen pro filtraci stacionárních strojů ve výrobních halách, ale i pro mobilní stroje v otevřeném terénu, v konečném důsledku její nasazení ušetří náklady a zvýší spolehlivost strojů.

Stáhni si článek jako pdf