OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Provádíme komplexní i dílčí opravy strojů a zařízení.
Opravy provádíme u zákazníka, popřípadě v naší provozovně.
Máme dlouholeté zkušenosti s opravami mnoha druhů strojů a zařízení.

Následně zajišťujeme pravidelné prohlídky, a to v rámci naší filozofie PPP, tedy prevence, predikce a proakce.

Prevence -  zajištění potřebné péče ke strojů a pracovníků

Predikce - stanovení vývoje a doplnění informací ke stavu strojů a pracovníků

Proakce – opatření k odstranění kořenových příčin problémů se stroji a pracovníků.

Prohlídky nám zajišťují spolehlivost chodu, jejich výsledkem, podobně jako u oprav a servisu, je hledání kořenových příčin problémů.

Zajišťujeme opravy těchto strojů a zařízení

 • Ventilátorů a čerpadel
 • Vývěv a dmychadel
 • Elektromotorů a diesel motorů
 • Obráběcí stroje (CNC)
 • Hydraulické systémy a okruhy
 • Kompresory
 • Strojní nůžky, drtiče, třídiče
 • Opravy a odstraňování úniků na rozvodech vzduchu
 • Pily a vrtačky
 • Stavební stroje
 • Lisy, vstřikolisy
 • Pálící stroje
 • Průmyslové roboty
 • Tabletovačky
Diagnostika hydraulického lisu

Výhody

 • Zabezpečujeme vysokou jistotu a spolehlivost strojů a zařízení
 • Máme velké zkušenosti a opravami mnoha typů strojů a zařízení
 • Naše společnost je držitelem všech certifikátů a oprávnění nezbytných pro naši činnost
 • Jsme držitelem řady osvědčení, které prokazují vysokou kvalitu našich služeb
 

Nabízíme komplexní přístup k řešení vašich problémů a údržby. Tuto filosofii vedeme již od roku 1997 a máme ji zavedenou v naší společnosti. Máme tým vyškolených a certifikovaných pracovníků vedených k PPP péči o stroje umějící komunikovat.

Ukázky práce

Oprava stroje na hubení dřevokazného hmyzu

V rámci této zakázky jsme kompletně repasovali stroj, který slouží na hubení dřevokazného hmyzu pomocí horkého vzduchu. Oprava zahrnovala mimo jiné výměnu ložiskových domků a ložisek, výměnu řemenic, opravy v elektrické části stroje. Stroj jsme opravovali u nás v domovské dílně.

opravy strojů ESOS opray strojů opravy strojů ESOS

Opravy hydraulického lisu po preventivní prohlídce 

Po preventivní prohlídce hydraulického lisu jsme na zmíněném lisu provedli opravy vyplývající z prohlídky. Vyměnili jsme filtry zpětné větve, dolili jsme zhruba 15 litrů oleje a také jsme nahradili poškozené hydraulické hadice. Provedli jsme dotažení šroubení, které bylo vlivem činnosti uvolněno. Zavařili jsme několik trhlin konstrukce lisu. Se zákazníkem jsme se dohodli i na dalších opravách.

oprava lisu oprava lisu oprava lisu

 

Oprava vibrační míchačky barev

Zákazník nás požádal o opravu vibrační míchačky barev. Po prvotní prohlídce jsme zjistili četné závady na elektromotoru, včetně vydřeného spodního víka. Oprava by byla velice nákladná, nakonec jsme se po dohodě se zákazníkem dohodli na celkové výměně elektromotoru a repasování excentru.

Dále jsme nahradili ruční systém mazání novou generací inteligentního mazání. Jedná se o snadno použitelné a ekonomické řešení pro automatiku jednobodového mazání. Navrženo s ohledem na uživatele: jednoduchý proces uvedení do provozu, plynulá rozšiřitelnost a široký rozsah možných použití.

Zákazník je s chodem míchačky barev naprosto spokojen, v současné době jednáme o datu opravy další jednotky.

oprava třasadla oprava třasadla

U zákazníka jsme provedli montáž nabroušených nožů a seřízení tabulových nůžek.

Provedli jsme montáž a vypodložení nabroušených nožů. Zkontrolovali jsme vůle střižné traverzy v klidové poloze. Nastavili jsme vůle nožů, seřídili jsme a vyzkoušeli střih a vše doladili jemným seřízením.

oprava a servis Esos oprava a servis Esos oprava a servis Esos

Výměna mazacího systému

U zákazníka jsme demontovali stávající mazací systém. Poté jsme provedli montáž a naplnění nového mazacího systému Arcalub olejem zákazníka ⚙️
říjen 2022
arcalub arcalub arcalub

Ustavení motoru hnětiče

Ve firmě našeho zákazníka jsme provedli ustavení motoru hnětiče. Z ustavených hodnot jsme vyhotovili protokol. Zároveň jsme provedli preventivní prohlídku na dalších hnětačích. Zachycené závady jsme nahlásili zodpovědným pracovníkům.

ustavení motoru ustavení motoru ustavení motoru

Výměna ložisek předlohy ventilátoru

Naši pracovníci provedli demontáž elektromotoru ventilátoru. Dále jsme provedli demontáž obou ložisek. Hřídel a ložiskové domky byly kompletně očištěny, ložiska nasazeno s nastavením vůle.
červenec 2022

 

Výměna ložisek předlohy ventilátoru Výměna ložisek předlohy ventilátoru Výměna ložisek předlohy ventilátoru

Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu.

Naším úkolem u klienta bylo ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu. Během dvou dnů měření jsme veškeré úniky zaznamenali do protokolu, který byl předán klientovi.

Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu

červen 2022

Provedení oprav po preventivní prohlídce lisu.

Zavařili jsme prasklé sváry u konstrukce lisu. Instalovali jsme ochranné omotávky hydraulických hadic. Pájení dýchacího hrdla převodovky. Dolili jsme olej a provedli test baterii. Vše v pořádku.

červen 2022
opravy po preventivní prohlídce opravy po preventivní prohlídce opravy po preventivní prohlídce

Výměna ložiska

Výměna ložiska motoru ventilátoru pomocí stahováku a indukčního ohřevu Schaeffler. Poškozené ložisko zjištěno změřením pomocí vibrační diagnostiky

červen 2022
Výměna ložiska motoru Výměna ložiska motoru

Výměna kuličkového šroubu

V podniku našeho klienta jsme provedli výměnu kuličkového šroubu hlavy č.1 včetně přetěsnění odlehčovacího vzduchového válce.

červen 2022
výměna kuličkového šroubu výměna kuličkového šroubu výměna kuličkového šroubu

Oprava vibromotoru

V prostředí naší domovské dílny jsme provedli výměnu ložisek vibromotoru. Po zjištění stavu ložisek byla po dohodě se zákazníkem provedena výměna ložisek. Ta byla nahrazena speciálními ložisky. Při montáži byla použita pasta Schaeffler Arcanol Mountingpaste2, Indukční ohřev Heater a mazivo Total. Vibromotor odzkoušen (bez závaží), odvezen zpět k zákazníkovi.
květen 2022

Vibrodiagnostické měření na primárním drtiči v kamenolomu

Při měření vibrodiagnostiky technik zjistil vymačkané pryžové spojky na primárním drtiči i na podavači materiálu. Při provozu stroje naměřeny  vysoké vibrace konstrukce, po detailní prohlídce nosné části stroje byla nalezena prasklina v konstrukci. Vše bylo nahlášeno zákazníkovi, který si zařídí opravu. Od zákazníka jsme dostali pochvalu že si všímáme a díváme se kolem sebe, což je pro nás samozřejmost.

květen 2022

Oprava bagru

Opravujeme také stavební stroje. Bagr byl přivezen na dílnu, kde jsme provedli demontáž hydraulického válce, který byl rozebrán. Byl zjištěn prasklý píst. Vyměněn olej, filtry, přetěsnění a kompletace hydraulického válce, provedeno odzkoušení.

duben 2022
oprava stavebních strojů oprava stavebních strojů oprava stavebních strojů

Oprava pásu korečkového dopravníku

U zákazníka jsme opravovali pás korečkového dopravníku. Provedli jsme výměnu ložisek, montáž a napnutí pásu korečkového dopravníku, včetně namazání ložisek, kompletní montáž a pochopitelně funkční zkoušky. Vše dopadlo ke spokojenosti zákazníka.
březen 2022
výměna ložisek výměna ložisek výměna ložisek

Demontáž ložiska

Tentokráte ukázka práce z naší domovské dílny. Demontáž ložiska z hřídele motoru 3ramenným přípravkem a hydraulickým stahovákem.
březen 2022
oprava strojů oprava strojů oprava strojů

Oprava míchadla

V rámci opravy míchadla jsme provedli kompletaci motoru s novými ložisky včetně řemenů. Provedli jsme také vibrodiagnostické měření celého zařízení.

únor 2022
oprava míchadla oprava míchadla oprava míchadla

Oprava převodovky

Tentokráte oprava probíhá přímo v naší dílně. Jedná se o opravu převodovky drtiče palet. Mimo jiné jsme u opravy využili indukční ohřev Schaeffler
únor 2022
oprava převodovky oprava převodovky indukční ohřev

Kontrola dopnutí řemenů ventilátoru.

Kontrola dopnutí řemenů ventilátoru po záběhu. Na ventilátoru jsme provedli dopnutí tří kusů řemenů. Také jsme zkontrolovali souosost řemenic pomocí speciálního přístroje na ustanovování řemenic.
únor 2022
upnutí řemenů upnutí řemenů upnutí řemenů

Oprava tabletovačky.

Provedli jsme velkou opravu tabletovačky. Proběhl kompletní repas převodovky. Montáž u zákazníka proběhla bez problémů.
leden 2022
oprava tabletovačky oprava tabletovačky oprava tabletovačky

Přetěsnění pístnic na hydraulické ruce

Zákazník si převzal opravené auto s hydraulickou rukou. Důkladně si přezkoušel všechny funkce ruky, byl naprosto spokojen.
leden 2022
oprava pístnice ESOS oprava pístnice ESOS oprava pístnice ESOS

MÁTE ZÁJEM? CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Invalid Email
Invalid Number

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty