ULTRAZVUKOVÁ MĚŘENÍ ÚNIKŮ STLAČENÉHO VZDUCHU

Ultrazvuková měření slouží k detekci úniků stlačeného vzduchu. Lokalizujeme místo úniku a zjišťujeme okamžitý hodnotu úniku a také vývoj v trendu. Finálním produktem měření je nález všech úniků, spolu s vyčíslením finanční ztráty vzniklou úniky. 

Nabízíme

  • Neperiodické ultrazvuková měření, které se provádí v případě zjištění problémů s úniky stlačeného vzduchu
  • Periodické měření v pravidelných intervalech podle důležitosti a vytíženosti 
  • Online i offline měření 

Použití v praxi

Systémy rozvodů stlačeného vzduchu představují pro  mnohé firmy důležitý zdroj energie. Kompresory, které jsou snadněji použitelné než jiné zdroje energie, jako je například elektřina, jsou v dnešních továrnách všudypřítomné. Pohánějí stroje, nářadí, robotické systémy, laserová zařízení, systémy pro manipulaci s výrobky a mnoho dalších systémů a strojních zařízení. Systémy rozvodů stlačeného vzduchu bohužel často trpí opotřebováváním a špatně prováděnou údržbou, což obojí přispívá k největšímu zdroji plýtvání – všudypřítomným netěsnostem.

Tyto netěsnosti navíc nemusí být na první pohled patrné, mohou se nacházet za stroji, na připojovacích bodech, na stropních pevných potrubích nebo na prasklých trubkách či opotřebovaných hadicích. Toto plýtvání se rychle zvětšuje a časem může vést až k odstávce strojního zařízení a prostoji. 

Současným nejlepším nástrojem na hledání netěsností u kompresorů je ultrazvukový detektor – přenosné elektronické zařízení, které rozpoznává vysokofrekvenční zvuky spojené s netěsnostmi. Detektor převádí neslyšitelné zvuky úniků z ultrazvukové oblasti do slyšitelného spektra pro lidské ucho. Výhodou je, že tyto zvuky jsou dobře slyšitelné i ve velmi hlučných prostředích při použití připojených sluchátek, které jsou součástí výbavy detektoru.

Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu
Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu

Pamatujte

  • Úniky jsou hlavní příčinou plýtvání značné části elektrické energie v systémech stlačeného vzduchu, které každoročně způsobují ztrátu energie o 15 — 20 procent.
  • Proto je hledání, sledování a stanovení úniků přítomných v systému stlačeného vzduchu zásadní pro to, aby se stal energeticky účinnějším spotřebitelem stlačeného vzduchu.
Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu

Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu.

Naším úkolem u klienta bylo ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu. Během dvou dnů měření jsme veškeré úniky zaznamenali do protokolu, který byl předán klientovi. Každý únik znamená finanční ztrátu, proto je nutné tyto úniky (ztráty) nalézt a zamezit jim.
červen 2022
Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu

Napište nám

Invalid Email
Invalid Number

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty