Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

+420 596 624 831

CZ  EN

VIBRODIAGNOSTIKA

Vibrodiagnostické měření slouží k monitorování stavu ložisek, mazání a detekci dynamických stavů rotujících strojů a strojních zařízení.  Lokalizujeme poruchu a zjišťujeme okamžitý stav a také vývoj v trendu. Jedná se o bezdemontážní diagnostiku bez nutnosti odvážet strojní zařízení a také bez zastavování výroby. Zvyšuje se spolehlivost a životnost strojů a také snižují náklady na preventivní údržbu.

Nabízíme

 • Neperiodické měření, které se provádí v případě zjištění problémů se strojem.
 • Periodické měření v pravidelných intervalech podle důležitosti a vytíženosti strojů a zařízení
 • On line měření včetně měření teplot a případně dalších veličin v případech, kdy výpadek těchto strojů je pro společnost nenahraditelný.
 • Periodické a on line měření s předstihem informuje o vznikajících problémech se strojem či zařízením a umožnuje se připravit na odstávku a opravu, či provést servisní zásah, tak aby stroj byl opět provozuschopný a spolehlivý.

 • Měření také umožňuje prodloužit intervaly preventivních oprav a výměn  strojů a zařízení, jako jsou kompresory, převodovky, turbíny, vřetena, dmychadla, vývěvy, ….

 • Při vibrodiagnostickém měření navíc kontrolujeme také stav zařízení vizuálně, tzn.: volné kotvící šrouby, stav řemenů, utržené silenbloky, zanesené mřížky el. motorů, úniky maziv … a tyto skutečnosti ihned oznámíme zákazníkovi a zohledníme při vyhodnocování.

 • Pomocí vibrodiagnostického měření také kontrolujeme přímo na místě stav domazání ložisek. V případě nutnosti domazání se ložisko domaže  a ověříme opět provozní stav ložiska.

 • Průmyslové ustavování na spojkách jednotlivých částí strojního zařízení i  celku

 • Implementaci vibrační diagnostiky do systému preventivní péče

 • Poradenství, technickou pomoc, školení  všech výrobců diagnostických přístrojů

 • Prodej diagnostických přístrojů Schaeffler

 • K měření používáme diagnostické přístroje Schaeffler, kde jsme jejich technologickým partnerem a přístroje společnosti Rockwell automation. Naši pracovníci jsou certifikováni u ATD ČR. Měříme strojní zařízení ve stovkách podniků a v databázi máme desetisíce měřených zařízení.
schaffler group Esos

Příklady, kde lze vibrační diagnostiku použít a aplikovat

Strojírenství (lehký a těžký průmysl)

 • NC a CNC stroje
 • Měření chvění základů, potrubí…
 • Kompresory, turbokompresory, čerpadla, elektromotory, ventilátory, převodovky, jeřáby, drtiče, třídiče, vývěvy, dmychadla, turbíny…
 • Ustavování spojek strojních zařízení
 • Provozní vyvažování oběhových kol ventilátorů ,třídičů, čerpadel…

Papírenský průmysl

 • Ložiska válců papírenských strojů
 • Obslužné provozy  - Kompresory, turbokompresory, čerpadla, elektromotory, ventilátory, převodovky, jeřáby, drtiče, třídiče, vývěvy, dmychadla, turbíny…
 • Ustavování spojek strojních zařízení
 • Provozní vyvažování oběhových kol ventilátorů ,třídičů, čerpadel…

Zemědělský a stavební průmysl

 • Provozní vyvažování zemědělských a stavebních strojů – sekačky, mulčovače, silniční a půdní frézy, štěpkovače…
 • Zjišťování stavu ložisek a mazání zemědělských a stavebních strojů
Esos Ostrava

Výhody použití vibrodiagnostiky v praxi

 • Včasná detekce a lokalizace vznikající poruchy s možností dopředu naplánovat opravu strojního zařízení, bez ztráty na výrobě v případě havárije strojního zařízení
 • Zvýšení spolehlivosti a životnosti při odstranění dynamického namáhání vzniklé nevyvážením, případně špatným ustavením
 • Zvýšení spolehlivosti a produktivnosti strojních zařízení tam, kde je implementována vibrodiagnostika do systému údržby, bez nečekaných výpadků strojního zařízení a prostojů ve výrobě

Základním cílem sledování vibrací rotujících strojů je poskytnutí informací o provozním a technickém stavu zařízení za účelem zabezpečení strategického plánování a řízení údržby. Nedílnou součástí uvedeného procesu se tak stává především hodnocení stavu a průběhu vibrací za dobu dosavadního provozu.

Je nutno si uvědomit, že vibrace u rotujících strojů jsou úzce vázány na dynamické namáhání stroje, souvisí se stavem ložisek, převodovek, nevyvážeností, nesouosostí, trhlinami v důležitých komponentech, opotřebováním apod., takže jejich monitorování a vyhodnocení patří k základním a rozhodujícím metodám technické diagnostiky.

Vibrační diagnostika využívá jako diagnostického parametru vibrace, které jsou zapříčiněny dynamickým namáháním stroje a právě tento diagnostický parametr dává informace k určení objektivního technického stavu rotujících strojů. Včasná detekce možné závady je pak základním předpokladem pro strategické plánování nápravných opatření.

ESOS Ostrava

VIBRODIAGNOSTIKA

Vibrodiagnostické měření slouží k monitorování stavu ložisek, mazání a detekci dynamických stavů rotujících strojů a strojních zařízení. Jedná se o bezdemontážní diagnostiku bez nutnosti odvážet strojní zařízení a také bez zastavování výroby. Zvyšuje se spolehlivost a životnost strojů a také snižují náklady na preventivní údržbu.

TRIBODIAGNOSTIKA

Analýzy olejů,  paliv maziv a emulzí slouží ke zjišťování stavu oleje z hlediska  jeho mazacích schopností a opotřebení stroje. Analýza stavu oleje či stroje slouží ke sledování degradace olejové náplně, dále ke sledování znečištění olejové náplně a také k stanovení opotřebení strojního zařízení pomocí ferografie.

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Diagnostika hydraulických systémů  a zařízení slouží ke zjištování stavu výkonů hydraulických čerpadel, prvků, proporcionálních  a hydraulických ventilů. Tato diagnostika je součástí preventivních a prediktivních prohlídek strojů a zařízení a v případě nutnosti k bližšímu zjištění problémů s hydraulickými okruhy. Správným chodem hydraulického zařízení zajistíte kvalitu výroby

TERMODIAGNOSTIKA

Termovizní měření je bezkontaktní měření teploty. Lze použít všude tam, kde diagnostikovaným parametrem je sálání tepla. Má široké použití v nejrůznějších oblastech jak průmyslových odvětvích, tak i v soukromé sféře.

Napište nám

Invalid Email

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

+420 596 624 831

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty