VIBRODIAGNOSTIKA

Vibrodiagnostická měření slouží k monitorování stavu ložisek, měření vibrací, mazání a detekci dynamických stavů rotujících strojů a strojních zařízení.

Zajišťujeme profesionální vibrodiagnostická měření pro odhalení a prevenci poruch vašich strojů. S námi zvýšíte spolehlivost a prodloužíte životnost zařízení, zatímco snížíte náklady na údržbu.

Lokalizujeme poruchu a zjišťujeme okamžitý stav a také vývoj v trendu. Jedná se o bezdemontážní měření bez nutnosti odvážet strojní zařízení a také bez zastavování výroby.  

Předcházejte poruchám díky vibrodiagnostice

Vibrodiagnostické měření mají základní cíl ve sledování vibrací rotujících strojů a poskytnutí informací o provozním a technickém stavu zařízení za účelem zabezpečení strategického plánování a řízení údržby. Nedílnou součástí uvedeného procesu se tak stává především hodnocení stavu a průběhu vibrací za dobu dosavadního provozu.

Je nutno si uvědomit, že vibrace u rotujících strojů jsou úzce vázány na dynamické namáhání stroje, souvisí se stavem ložisek, převodovek, nevyvážeností, nesouosostí, trhlinami v důležitých komponentech, opotřebováním apod., takže jejich monitorování a vyhodnocení patří k základním a rozhodujícím metodám technické diagnostiky.

Vibrační diagnostika využívá jako diagnostického parametru vibrace, které jsou zapříčiněny dynamickým namáháním stroje a právě tento diagnostický parametr dává informace k určení objektivního technického stavu rotujících strojů. Včasná detekce možné závady je pak základním předpokladem pro strategické plánování nápravných opatření.

Esos Ostrava Optime

Vibrodiagnostická měření v praxi

 • Včasná detekce a lokalizace vznikající poruchy s možností dopředu naplánovat opravu strojního zařízení, bez ztráty na výrobě v případě havárije strojního zařízení
 • Zvýšení spolehlivosti a životnosti při odstranění dynamického namáhání vzniklé nevyvážením, případně špatným ustavením
 • Zvýšení spolehlivosti a produktivnosti strojních zařízení tam, kde je implementována vibrodiagnostika do systému údržby, bez nečekaných výpadků strojního zařízení a prostojů ve výrobě

Optimalizujte údržbu s online sledováním vibrací

 • Neperiodické měření, které se provádí v případě zjištění problémů se strojem.
 • Bezdrátové online sledování vibrací
 • Periodické měření v pravidelných intervalech podle důležitosti a vytíženosti strojů a zařízení
 • On line měření včetně měření teplot a případně dalších veličin v případech, kdy výpadek těchto strojů je pro společnost nenahraditelný.
 • Periodické a on line měření s předstihem informuje o vznikajících problémech se strojem či zařízením a umožnuje se připravit na odstávku a opravu, či provést servisní zásah, tak aby stroj byl opět provozuschopný a spolehlivý.
 • Měření také umožňuje prodloužit intervaly preventivních oprav a výměn  strojů a zařízení, jako jsou kompresory, převodovky, turbíny, vřetena, dmychadla, vývěvy, ….
 • Při vibrodiagnostickém měření navíc kontrolujeme také stav zařízení vizuálně, tzn.: volné kotvící šrouby, stav řemenů, utržené silenbloky, zanesené mřížky el. motorů, úniky maziv … a tyto skutečnosti ihned oznámíme zákazníkovi a zohledníme při vyhodnocování.
 • Pomocí vibrodiagnostického měření také kontrolujeme přímo na místě stav domazání ložisek. V případě nutnosti domazání se ložisko domaže  a ověříme opět provozní stav ložiska.
 • Průmyslové ustavování na spojkách jednotlivých částí strojního zařízení i  celku
 • Implementaci vibrační diagnostiky do systému preventivní péče
 • Poradenství, technickou pomoc, školení  všech výrobců diagnostických přístrojů
 • K měření používáme diagnostické přístroje Schaeffler, kde jsme jejich technologickým partnerem a přístroje společnosti Rockwell automation. Naši pracovníci jsou certifikováni u ATD ČR. Měříme strojní zařízení ve stovkách podniků a v databázi máme desetisíce měřených zařízení.

Příklady, kde lze vibrační diagnostiku použít a aplikovat

Strojírenství (lehký a těžký průmysl)

 • NC a CNC stroje
 • Měření chvění základů, potrubí…
 • Kompresory, turbokompresory, čerpadla, elektromotory, ventilátory, převodovky, jeřáby, drtiče, třídiče, vývěvy, dmychadla, turbíny…
 • Ustavování spojek strojních zařízení
 • Provozní vyvažování oběhových kol ventilátorů ,třídičů, čerpadel…

Papírenský průmysl

 • Ložiska válců papírenských strojů
 • Obslužné provozy  - Kompresory, turbokompresory, čerpadla, elektromotory, ventilátory, převodovky, jeřáby, drtiče, třídiče, vývěvy, dmychadla, turbíny…
 • Ustavování spojek strojních zařízení
 • Provozní vyvažování oběhových kol ventilátorů ,třídičů, čerpadel…

Zemědělský a stavební průmysl

 • Provozní vyvažování zemědělských a stavebních strojů – sekačky, mulčovače, silniční a půdní frézy, štěpkovače…
 • Zjišťování stavu ložisek a mazání zemědělských a stavebních strojů

Analyzátor SKF Microlog dBX je zařízením pro měření vibrací.

Zařízení je vybaveno opravdu velkým displejem, zároveň umožňuje rychlé zachycení široké škály údajů o vibracích. Tento přístroj je neocenitelným pomocníkem pro veškeré aplikace v rámci údržby ve vaší společnosti, přičemž je vhodný pro použití v různých průmyslových odvětvích.

Připraveno pro přímou nebo online práci

Analyzátor Microlog dBX je univerzální zařízení, které lze použít jako samostatný (standalone) nástroj pro měření a analýzu dat z rotačních strojů za účelem zjištění jejich stavu. Lze jej také připojit k monitorovacímu softwaru SKF, například SKF @ptitude Analyst, a provádět tak pokročilé analýzy, ukládat data a stahovat do Micrologu dBX předem definované trasy měření.

Microlog dBX

Vibrodiagnostická měření elektromotorů ventilátorů

U zákazníka jsme provedli měření vibrací elektromotorů ventilátorů. Měření probíhalo periodicky každé tři měsíce.
Při tomto měření jsme zjistili u jednoho elektromotoru vznikající vada klece ložiska (FTF). Doporučena byla výměna ložiska. Zákazník si může naplánovat výměnu na nejbližší odstávku.
vibrodiagnostika elektromotorů   vibrodiagnostika elektromotorů

Sledování převodovky na ořezávacím stroji

Na základě požadavku zákazníka naši pracovníci provedli vibrodiagnostické měření na převodovce ořezávacího stroje.
Měření odhalilo poruchy, zákazníkovi byla doporučena oprava převodovky.
Vibrodiagnostika ESOS Vibrodiagnostika ESOS Vibrodiagnostika ESOS

Sledujeme motory hydraulických agregátů

U zákazníka jsme provedli vibrodiagnostické měření na motorech hydraulických agregátů. Zaměřili jsme na kořenové příčiny problémů. Protokol bude předán klientovi po vyhodnocení i s doporučením řešení.
vibrodiagnostika ESOS vibrodiagnostika ESOS

Vibrodiagnostika pohonů čerpadel

Vibrodiagnostické měření slouží k monitorování stavu ložisek, měření vibrací, mazání a detekci dynamických stavů rotujících strojů a strojních zařízení. V tomto případě jsme provedli vibrodiagnostická měření pohonů hydraulických čerpadel vstřikolisů. Veškeré závady, které vyplynuly z měření, s doporučením opravy, jsem předali zákazníkovi.

vibrodiagnostika ESOS vibrodiagnostika ESOS vibrodiagnostika ESOS

Měření vibrací převodovky

Provedli jsme měření vibrací na převodovce dvouválcového kalandru ve výrobně pryžových podložek. Měření bylo provedeno za účelem zjištění aktuálního technického stavu stroje. Pro zákazníka jsme vytvořili protokol, ve kterém je popsáno, že se jedná o provozní stav, tedy nemusí počítat s nečekanými prostoji ve výrobě.

Vibrodiagnostika ESOS Vibrodiagnostika ESOS Vibrodiagnostika ESOS

Měření vibrací kompresorů

Provedli jsme vibrodiagnosticke měření na vzduchových kompresorech. Účelem je zjištění aktuálního stavu ložisek šroubovic a mazání. Výsledek i s následným eventuálním řešením bude dodán klientovi.

vibrodiagnostika ESOS vibrodiagnostika ESOS

Vibrodiagnostické měření vibrací

U zákazníka jsme provedli periodické měření vibrací. Diagnostikou prošly hydraulické agregáty, šroubové kompresory, vzduchotechnika a lakovací linka. Výsledky měření byly předány klientovi.

Vibrodiagnostika ESOS Vibrodiagnostika ESOS

Pro začátečníky
i zkušené uživatele

Vhodné pro použití odborníky i těmi, kteří s monitorováním stavu teprve začínají

Monitoring

Funkce trasy umožňuje kontrolu i velkých strojů a zařízení.

Bezplatný software

Bezplatný analytický software eliminuje potřebu nákladných individuálních licencí.

Funkce vyvážení

Volitelná funkce vyvážení umožňuje detekci a nápravu nerovnováhy.

Napište nám

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Invalid Email
Invalid Number

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty