TRIBODIAGNOSTIKA

Tribodiagnostika, tedy analýza olejů, paliv, maziv a emulzí slouží ke zjišťování stavu oleje z hlediska  jeho mazacích schopností a opotřebení stroje.

Analýza stavu oleje či stroje slouží ke:

 • sledování degradace olejové náplně – stav mazacích schopností a životnosti oleje
 • kontrola znečištění olejové náplně  - vnik nečistot z okolí, vody, opotřebení
 • stanovení opotřebení strojního zařízení pomocí ferografie  – opotřebení ložisek, ozubených kol, hydraulických prvků, ventilů, čerpadel,…

Lokalizujeme poruchu a zjišťujeme okamžitý stav a také vývoj v trendu. Jedná se o bezdemontážní diagnostiku bez nutnosti odvážet strojní zařízení a také bez zastavování výroby. Zvyšuje se spolehlivost a životnost strojů a také snižují náklady na preventivní údržbu.

V rámci tribodiagnostiky nabízíme

 • Analýzu olejů, maziv, emulz, paliv
 • Filtrace olejů, emulzí, paliv
 • Čištění olejových systémů, palivových zásobníků, olejových chladících systémů, emulzního okruhu obráběcích strojů
 • Poradenství, technickou pomoc, školení 
 • Prodeje olejů a maziv TOTAL, filtračních jednotek RecondOil Box, filtrů HIFI FILTER, filtrů majících vliv na kvalitu oleje (vzduchové, olejové…)
 • Tvorbu mazacích plánů
 • Total fluid management

V rámci tribodiagnostiky provádíme

 • Neperiodické analýzy, které se provádí v případě zjištění problémů se strojem.
 • Periodické analýzy v pravidelných intervalech podle důležitosti a vytíženosti strojů a zařízení
 • Technicko ekonomické vyhodnocení péče o stroje a oleje
 • Automaticky měření teploty olejů a zařízení, vizuální kontrola zařízení, tzn. čistotu stroje a možné zdroje kontaminace, úniky olejů, stav vzduchových filtrů, zanesení chladičů oleje
 • Posouzení stavu péče o oleje, emulze, péče o olejové a mazací systémy

Analýzy olejů

Z hlediska prediktivní diagnostiky je olej důležitým nosičem informace o stavu motoru (jako krev u člověka). Z uvolnivšího se otěru lze predikovat potřebu oprav jednotlivých třecích uzlů a tím zabránit nenadálým problémům a haváriím s následnými finančními a časovými náklady. Pro stanovení stavu opotřebení využíváme metody RTG spektrální analýzy (množství kovů) a mikroskopické ferografie (velikost a morfologie).

Určíme druh opotřebení např. tvorba mikrošpon, únavového či valivého opotřebování.

Odběr vzorku oleje se provede za tepla z olejové měrky nebo při výměně oleje. Množství potřebné k analýze je 50 ml. Primárně určeno pro pravidelné sledování motorů v rámci servisních zásahu (např. výměna oleje). Vhodné provést před koupí vozidla, zjevných provozních problémech (ztráty výkonu, klepání apod.).

tribodiagnostika

Analýza také umožňuje prodloužit intervaly výměny oleje , intervaly preventivních oprav a výměn  náhradních dílů u strojů a zařízení,  jako jsou hydraulické agregáty, turbokompresory, kompresory, kompresory, převodovky, turbíny…

Analýzy jsou součástí komplexní péče o oleje a umožnují řídit olejové hospodářství na základě skutečného stavu (Total fluid management).

Máme vlastní certifikovanou zkušebnu přes Českou zkušebnu nezávislých laboratoří.

Vedoucí tribotechnického úseku Mgr. Vít Šebesta je jedním z hodnotitelů ČZNL.  Naši pracovníci jsou certifikováni u ATD ČR. Analyzujeme oleje a strojní zařízení ve stovkách podniků a v databázi máme desetisíce měřených zařízení.

ESOS vibrodiagnostika

Příklady, kde lze tribodiagnostiku použít a aplikovat

Strojírenství  (lehký a těžký průmysl)

 • NC a CNC stroje
 • Hydraulické systémy
 • Kompresory, turbokompresory, převodovky, dmychadla
 • Turbíny
 • Mazací systémy

Papírenský průmysl

 • Centrální mazací systémy ložisek válců papírenských strojů
 • Hydraulické systémy
 • Obslužné provozy  - Kompresory, turbokompresory, čerpadla, převodovky, jeřáby, drtiče, třídiče, vývěvy, dmychadla, turbíny

Zemědělský a stavební průmysl

 • Hydraulické systémy zemědělských a stavebních strojů – sekačky, mulčovače, silniční a půdní frézy, štěpkovače, …
 • Motory
 • Převodovky       
 • Třídiče, drtiče
 • Paliva

Autodoprava

 • Motory
 • Hydraulické systémy
 • Paliva

Nejčastější detekovatelné poruchy

 • Vnik vody a nečistot do systému
 • Poškození či opotřebení ložisek, ozubení, ,hydraulických prvků, ventilů, čerpadel
 • Používání , výměna či dolití nesprávného oleje a maziva
 • Zadírání
 • Hydraulické problémy
 • Kaly a pryskyřice v olejových systémech
 • Nedostatečná preventivní péče o oleje a olejové systémy (proškolení pracovníků, nedostatečné intervaly, nejsou systémy péče o oleje,..)
Esos Ostrava odběr vzorku

Pro začátečníky
i zkušené uživatele

Vhodné pro použití odborníky i těmi, kteří s monitorováním stavu teprve začínají

Monitoring

Funkce trasy umožňuje kontrolu i velkých strojů a zařízení.

Bezplatný software

Bezplatný analytický software eliminuje potřebu nákladných individuálních licencí.

Funkce vyvážení

Volitelná funkce vyvážení umožňuje detekci a nápravu nerovnováhy.

Napište nám

Invalid Email

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty