Základní principy používání a náhrad plastických maziv v ESOS Ostrava, s.r.o.

Plastické maziva jsou nejběžnější maziva v průmyslu. Používají se v celé řadě různých aplikací ve všech oblastech průmyslu. Říká se „Kdo maže, ten jede“. Ne vždy je toto ale pravdivé rčení.  Výrobci přichází na trh s celou řadou produktů a provozovatelé mnohdy neví jakým „tukem“ mají mazat a především domazávat tak, aby nedošlo k problémům na třecím uzlu.

Popis a princip plastického maziva

Jedná se o olej v mýdle. Neobsahuje žádné tuky ani vazelínu (lidové pojmenování původně léčivé masti polotuhé konzistence). Princip mazání spočívá v tom, že mýdlo je jako houba.  Zatlačením na ni se mazivo vytlačí a dojde k vytvoření olejového filmu a k zajištění  mazání. Je velmi důležité použít správný typ oleje a nemíchat různé typy olejů. K tomu nám pomůže Tabulka kompatibility maziv. 

Kompatibilita a vhodné použití maziva

Obecné parametry maziva k určení vhodnosti použití:

 • Ochrana proti korozi
 • Odolnost proti vodě
 • Přilnavost
 • Čerpatelnost
 • Ochrana proti opotřebení
 • Biologická odbouratelnost
 • Mechanická stabilita
 • Těsnící schopnosti maziva
 • Kompatibilita s jinými mazivy dle použitého mýdla (viz tabulka 1)
 • Kompatibilita vhodnosti dle použitého oleje
 • Použití dle teploty
 • Viskozita a typ použitého oleje
 • Konzistence dle stupnice NLGI

Tabulka kompatibility maziv

Tribodiagnostika plastických maziv

V praxi bývá zřídka aplikována. Především kvůli tomu že plastické mazivo se odebírá „špachtlí“ a je pracné.  ESOS Ostrava , s.ro. často používá tuto metodu k  určení příčin vzniku poruchy ložisek, řetězů, kladek, táhel apod. Dochází často k záměně druhu a typu maziva, k nekompatibilitě, nenamazání  apod. Navrhujeme optimalizaci , unifikaci typů maziva, intervaly mazání ,…

Nejčastěji používáme analýzu identifikace použitého maziva či analýzy opotřebujících se částic v mazivu (částice určitého  mezného opotřebení a jejich morfologie).

Nejčastěji se v rámci prediktivní údržby již použitých maziv analyzují:

 • Infračervená spektrometre
 • prvková analýza nebo mikroskopická ferografie

Vibrodiagnostika plastických maziv

ESOS Ostrava, s.r.o. automaticky při měření stavu ložisek vyhodnocuje stav mazání sledovaného zařízení. Při určitých případech dokonce pomáhá se stanovením intervalu domazávání, pokud nám nejsou známy typy ložisek a typ maziva.

Základní pravidla postupu při sledování mazání

 • Řádně domazávat
 • Vždy zkontrolovat kompatibilitu a vhodnost maziva pro danou aplikaci
 • Vést řádně vést evidenci maziv a mazacích míst včetně stanovení mazacích plánů
 • Provádět pravidelnou vibrodiagnostiku pro odhalení případného nedomázání
 • Aplikovat kde je to možné automatické maznice (systém koncept)
 • V případě problémů provádět tribodiagnostiku maziv k určení příčiny havárie či opravy třecího uzlu