Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

+420 596 624 831

CZ  EN

TERMODIAGNOSTIKA

Termodiagnostické měření je bezkontaktní měření teploty. Lze použít všude tam, kde diagnostikovaným parametrem je sálání tepla. Má široké použití v nejrůznějších oblastech jak průmyslových odvětvích, tak i v soukromé sféře.

Používáme moderní termokamerový systém, který dokáže obsáhnout celé teplotní spektrum a výstupní termograf s potřebnou přesností nalézt případné poruchy, který při správném vyhodnocení je základním vzorcem pro efektivní návrh technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace.

Nabízíme

 • Měření  a diagnostiku elektrozařízení pod napětím (od zjišťování tepelného namáhání součástek na deskách až po zjišťování závad na rozvodech NN, VN a VVN)
 • Uplatnění zobrazeného pole při optimalizaci technologického postupu, při tepelném zpracování výrobku, při optimalizaci konstrukce (výměníky, kompresory, potrubí chladících systémů, tepelné namáhání pohyblivých dílů při provozu strojů), při diagnostice provozu strojů a zařízení)
 • Měření při preventivních prohlídkách , jako doplněk při diagnostických měřeních nebo při zjištěných problémech (motory, čerpadla, pneumatické a hydraulické rozvody, elektrické rozvaděče, elektronika, ventilátory, domečky s ložisky, ložiska…)
 • Odhalení zjevných i skrytých míst úniku tepla a tepelných ztát u staveb (okna, střechy, kouřovody atd.), zjišťování kvality provedení prací po montážích a opravách střech, izolací budov, potrubí...
 • Měření povrchové teploty těles současně na celém povrchu (kontrola vyzdívky, teplovodní potrubí, izolace kotlů a žíhacích pecí atd.)
Termodiagnostika ESOS
Termodiagnostika ESOS
Termodiagnostika ESOS

Příklady, kde lze termovizní měření použít a aplikovat

Ve všech odvětvích průmyslu

 • Obráběcí stroje
 • Lisy
 • Nůžky
 • Stavební stroje
 • Zemědělské stroje
 • Autodoprava
 • Manipulační technika
 • Jeřáby
 • Motory
 • Rozvaděče
 • Kompresory, vývěvy, dmychadla, čerpadla
 • Hydraulické prvky, čerpadla, ventily, proporcionály,…
 • Pneumatické prvky, ventily,…
 • Převodovky

ve stavebnictví

 • Izolace
 • Střechy
 • Rozvaděče, rozvodny
termodiagnostika1
termodiagnostika2

Výhody, které vám termodiagnostika přinese

 • Snížíte své náklady na spotřebu elektřiny, plynu a dalších energií
 • Zvýšíte spolehlivost svých elektrických zařízení a přístrojů
 • Optimalizujete své technologické postupy
 • Zajistíte efektivní využití energií
 • Termovizní měření je nedílnou součástí výzkumu a vývoje
 • Předejdete vzniku poruch a škod na Vašem zařízení

VIBRODIAGNOSTIKA

Vibrodiagnostické měření slouží k monitorování stavu ložisek, mazání a detekci dynamických stavů rotujících strojů a strojních zařízení. Jedná se o bezdemontážní diagnostiku bez nutnosti odvážet strojní zařízení a také bez zastavování výroby. Zvyšuje se spolehlivost a životnost strojů a také snižují náklady na preventivní údržbu.

TRIBODIAGNOSTIKA

Analýzy olejů,  paliv maziv a emulzí slouží ke zjišťování stavu oleje z hlediska  jeho mazacích schopností a opotřebení stroje. Analýza stavu oleje či stroje slouží ke sledování degradace olejové náplně, dále ke sledování znečištění olejové náplně a také k stanovení opotřebení strojního zařízení pomocí ferografie.

DIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Diagnostika hydraulických systémů  a zařízení slouží ke zjištování stavu výkonů hydraulických čerpadel, prvků, proporcionálních  a hydraulických ventilů. Tato diagnostika je součástí preventivních a prediktivních prohlídek strojů a zařízení a v případě nutnosti k bližšímu zjištění problémů s hydraulickými okruhy. Správným chodem hydraulického zařízení zajistíte kvalitu výroby

TERMODIAGNOSTIKA

Termovizní měření je bezkontaktní měření teploty. Lze použít všude tam, kde diagnostikovaným parametrem je sálání tepla. Má široké použití v nejrůznějších oblastech jak průmyslových odvětvích, tak i v soukromé sféře.

Napište nám

Invalid Email

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

+420 596 624 831

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty