esos@esosostrava.cz

CS   EN

UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

 

Ustavení motoru hnětiče

Ve firmě našeho zákazníka jsme provedli ustavení motoru hnětiče. Z ustavených hodnot jsme vyhotovili protokol. Zároveň jsme provedli preventivní prohlídku na dalších hnětačích. Zachycené závady jsme nahlásili zodpovědným pracovníkům.

ustavení motoru ustavení motoru ustavení motoru

#servis

Preventivní prohlídka lisu

Na žádost klienta jsme provedli preventivní prohlídku lisu, včetně rovinnosti stolu. Na lisu bylo nalezeno množství závad, ať už v oblasti hydraulické nebo mechanické, které byly nahlášeny vedoucímu provozu.

preventivní prohlídka esospreventivní prohlídka esos preventivní prohlídka esos

#preventivniprohlidky

Pravidelná kontrola letadla Cessna 172

Při pravidelném servisu letadla Cessna 172 jsme zaznamenali značně znečištěný olejový filtr. Provedli jsme mikroskopickou kontrolu nečistot. Byly zaznamenány jednotky magnetických únavový částic, které ukazují provozní opotřebování ocelových součástí. Doporučeno provést další kontrolu opotřebujících částic metodou mikroskopické ferografie pro zjištění trendu opotřebování motoru.

Dalším monitorováním bylo zjištěno další postupné zhoršování únavového opotřebení. Provozovatel letadla proto provedl opravu z níž se potvrdilo, poškození válců. Po provedené opravě pokračujeme v pravidelném sledování stavu.

kontrola filtru Cessna cessna válec cessna válec

#servis

Preventivní prohlídka stroje

Na stroji Euromac Machines 1250/30 jsme provedli preventivní prohlídku. Zjištěné problémy, tedy netěsnosti, prošlé akumulátory, popř. problémy u čerpadel byly zaneseny do zprávy. Zákazníkovi jsme navrhli možná řešení a domluvili se s ním na opravách.

preventivní prohlídka stroje preventivní prohlídka stroje preventivní prohlídka stroje

#preventivniprohlidky

 

Instalace ofukovacích nožových trysek na řezací stroje

Provedli jsme montáž úsporných a vysoce účinných ofukovacích trysek na řezací stroje pro separaci hliníkových pilin z větších odřezků z důvodu třídění hliníkového odpadu. Jedná se o další realizaci, zákazník byl s naší minulou montáži ofukovacích nožů velmi spokojen, a  proto nás oslovil pro montáž ofuků na další stroje.

prosinec 2022

Esos ofukovací trysky Esos ofukovací trysky Esos ofukovací trysky

#hydraulika #opravystroju

Oprava balící linky

Z důvodu velkého opotřebení již nebylo možno poloautomatickou balící linku CBL6000 provozovat, protože opotřebení vodítek dosáhlo takového rozsahu, že tabulky poklesly tak nízko, že jejich upevňovací šroubky začaly drhnout o vodítka. Byla provedena úprava vodítek odfrézováním bočnic a zdvižením vodítek o 2mm, linka byla uvedena do provozu s předstihem jednoho dne, odhadovaný čas prodloužení životnosti linky do GO cca 3-4roky. Dle vyjádření zákazníka linka po naší opravě jede lépe než jako nová 🙂

Oprava linky Oprava linky Oprava linky

#opravystroju

Instalace úsporné ofukovací trysky

Zákazníkovi jsme nabídli zkušební instalaci úsporné ofukovací trysky na vibračním zásobníku, kde se pomocí vzduchového proudu vyhazují špatně natočené kusy. Tato instalace se osvědčila, došlo k zefektivnění selekce a k úspoře energie ve výši 65 %.

srpen 2022

#diagnostikahydrauliky #opravystroju #udrzba #preventivniprohlidky 

Technická diagnostika hydraulického lisu

Technická diagnostika hydraulického lisu. Cílem diagnostiky bylo zjištění stavu a míry opotřebení hydraulických čerpadel u lisu CPA 1250. Pro účely měření byl na každém čerpadle vytvořen by-pass okruh. Měření na čerpadlech probíhalo manuálním zapínáním konkrétních čerpadel a postupným zatěžováním na výstupu až do tabulkových hodnot tlaků.

listopad 2022

Diagnostika hydraulického lisu Diagnostika hydraulického lisu

 

Technická diagnostika hydrauliky stroje

Cílem diagnostiky bylo zjištění kvality stavu hydrauliky u CNC stroje. Provedli jsme měření tlaku čerpadla, kontrolu spojky čerpadla a elektrického motoru, dále výměnu oleje a vyčištění nádrže. Závady byly nahlášeny klientovi s návrhem řešení.

říjen 2022

 

diagnostika hydrauliky diagnostika hydrauliky diagnostika hydrauliky

Výměna mazacího systému.

U zákazníka jsme demontovali stávající mazací systém. Poté jsme provedli montáž a naplnění nového mazacího systému Arcalub olejem zákazníka.

říjen 2022

arcalub arcalub arcalub

 

Preventivní prohlídka hydraulického lisu

Při prohlídce zjištěna spousta nečistot. Olej vyměněn, vše vyčištěno. Při prohlídce zjištěn problém s čerpadlem a pístem. Se zákazníkem domluvena demontáž a diagnostika závady.

říjen 2022

Prohlídka hydraulického lisu prohlídka hydraulického lisu prohlídka hydraulického lisu

Instalace úsporné ofukovací trysky

U zákazníka došlo ke zkušební instalaci úsporné ofukovací trysky na vibračním zásobníku, kde se pomocí vzduchového proudu vyhazují špatně natočené kusy. Tato instalace se osvědčila, došlo k zefektivnění vyhazování těchto kusů a k úspoře energie ve výši 65%. Zákazník byl spokojen a  po této zkoušce objednal dalších 25ks těchto trysek.

Oprava svárů lisu

Oprava svárů lisu. Pro našeho partnera jsme opravovali vybroušení a vyvaření prasklin na konstrukci lisu. Sváry byly zabroušeny a nastříkány ochranou barvou.

Inspekční prohlídka hydraulických agregátů

Inspekční prohlídka hydraulických agregátů. U zákazníka jsme za provozu provedli inspekční prohlídku hydraulických agregátů, které po delší pauze budou pracovat v 8 hodinovém provozu. Zápis z prohlídky s návrhy řešení dán zákazníkovi.

Oprava převodovky

Pro našeho partnera jsme opravovali převodovku o váze 3 tuny. Vyměnili jsme ložiska , těsnění a olej. Ložiska jsme nahřívali přístrojem HEATER 100 SCHAEFFLER. Převodovky jsme demontovali ze stroje a montovali zpět na stroj. Řemenice a řemeny jsme zaměřili a předepnuli přístrojem Laser Smarty a Laser Trummy. Celou zakázku jsme zvládli za 10 pracovních dnů. Za měsíc provedeme kontrolu znečištění oleje popř. olej vyčistíme čističkou oleje EUROPAFILTER.  Převodovky i motor budou pravidelně sledovány vibrodiagnostikou.

Vyčištění emulze

Společnost ESOS rozšířila své produkty o filtraci (mechanické čištění) emulzí. Při preventivních prohlídkách strojů a analýz emulzí často zjišťujeme problém silného znečištění chladících  a elektroerozivních kapalin nečistotami z okolí, degradací emulze a částicemi z obrobků strojů. Tato zakázka byla pro klienta, který se zabývá výrobou komponent z hliníků pro automotive. Provedli jsme vyčištění emulze. Navrhli jsme pravidelné čištění v dobách plánované odstávky. Nabízíme periodické i neperiodické čištění emulzí aj. kapalin i za provozu, také analýzy znečištění emulzí mechanickými nečistotami na jejichž základě můžeme optimálně stanovit plán čištění emulze a stroje.

Výměna ložisek předlohy ventilátoru

Naši pracovníci provedli demontáž elektromotoru ventilátoru. Dále jsme provedli demontáž obou ložisek. Hřídel a ložiskové domky byly kompletně očištěny, ložiska nasazeno s nastavením vůle.

Preventivní prohlídka lisu

Naši pracovníci provedli vyčištění hydraulického agregátu od oleje a nečistot. Provedli jsme kontrolu všech částí stroje, klientovi jsme předali seznam závad a nedostatků. Provedli jsme vybroušení a svaření prasklých svárů na třech místech.

Ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu.

Naším úkolem u klienta bylo ultrazvukové měření úniků stlačeného vzduchu. Během dvou dnů měření jsme veškeré úniky zaznamenali do protokolu, který byl předán klientovi. Každý únik znamená finanční ztrátu, proto je nutné tyto úniky (ztráty) nalézt a zamezit jim.

Měření opotřebení řetězů a řetězových kol výtahů MAP 2

V podniku klienta jsme provedli měření řetězů zdvíhacích plošin nakládky a vykládky. Řetězová kola, jsme shledali, že jsou v pořádku. Další doporučení budou uvedena v protokolu pro zákazníka.
červen 2022
Měření opotřebení řetězů a řetězových kol Měření opotřebení řetězů a řetězových kol

Výměna kuličkového šroubu

V podniku našeho klienta jsme provedli výměnu kuličkového šroubu hlavy č.1 včetně přetěsnění odlehčovacího vzduchového válce.

červen 2022
výměna kuličkového šroubu výměna kuličkového šroubu výměna kuličkového šroubu

Výměna ložiska

Výměna ložiska motoru ventilátoru pomocí stahováku a indukčního ohřevu Schaeffler. Poškozené ložisko zjištěno změřením pomocí vibrační diagnostiky

Provedení oprav po preventivní prohlídce lisu.

Zavařili jsme prasklé sváry u konstrukce lisu. Instalovali jsme ochranné omotávky hydraulických hadic. Pájení dýchacího hrdla převodovky. Dolili jsme olej a provedli test baterii. Vše v pořádku.

červen 2022
opravy po preventivní prohlídce opravy po preventivní prohlídce opravy po preventivní prohlídce

Kontrola oleje u letadla Cessna 172

Při pravidelném servisu letadla Cessna 172 jsme zaznamenali značně znečištěný olejový filtr. Provedli jsme mikroskopickou kontrolu nečistot. Byly zaznamenány jednotky magnetických únavový částic, které ukazují provozní opotřebování ocelových součástí. Doporučeno provést další kontrolu opotřebujících částic metodou mikroskopické ferografie pro zjištění trendu opotřebování motoru.
Vzhledem k životní důležitosti řádné údržby letadel doporučujeme provádět laboratorní kontrolu oleje v motoru před každou výměnou a také v polovině doporučeného intervalu výměny oleje.

květen 2022
kontrola filtru Cessna kontrola filtru Cessna kontrola filtru Cessna

Oprava vibromotoru

V prostředí naší domovské dílny jsme provedli výměnu ložisek vibromotoru. Po zjištění stavu ložisek byla po dohodě se zákazníkem provedena výměna ložisek. Ta byla nahrazena speciálními ložisky. Při montáži byla použita pasta Schaeffler Arcanol Mountingpaste2, Indukční ohřev Heater a mazivo Total. Vibromotor odzkoušen (bez závaží), odvezen zpět k zákazníkovi.
květen 2022
oprava vibromotoru oprava vibromotoru oprava vibromotoru

Pravidelná kontrola převodovky lanovky

Ve skiareálu jsme provedli pravidelnou prohlídku převodovky lanovky. Změřili jsme zubovou vůli mezi pastorkem a talířovým kolem. Zkontrolovali jsme stav a poškození zubů. Provedli jsme kontrolu mazacího okruhu. Veškerá doporučení na opravy sděleny zákazníkovi.
květen 2022
oprava lanovky oprava lanovky oprava lanovky

Vibrodiagnostika elektromotorů ventilátorů

U zákazníka provedeno měření vibrací elektromotorů ventilátorů. Měření probíhá periodicky každé tři měsíce. Při tomto měření zjištěna u jednoho elektromotoru vznikající vada klece ložiska (FTF). Doporučena byla výměna ložiska. Zákazník si může naplánovat výměnu na nejbližší odstávku.
květen 2022
vibrodiagnostika elektromotorů   vibrodiagnostika elektromotorů

Preventivní prohlídka lisu ŽDAS 350 

První preventivní prohlídku a drobné opravy lisu ŽĎAS 350. Při této prohlídce jsme objevili spoustu drobných neřešených problémů. Nyní zpracováváme protokol a následovat budou drobné opravy - např. nebyly měněny filtry už po delší dobu, znečištění motoru, chladiče...
květen 2022
oprava lisu ZDAS1 oprava lisu ZDAS1 oprava lisu ZDAS1

Vibrodiagnostické měření na primárním drtiči v kamenolomu

Při měření vibrodiagnostiky technik zjistil vymačkané pryžové spojky na primárním drtiči i na podavači materiálu. Při provozu stroje naměřeny  vysoké vibrace konstrukce, po detailní prohlídce nosné části stroje byla nalezena prasklina v konstrukci. Vše bylo nahlášeno zákazníkovi, který si zařídí opravu. Od zákazníka jsme dostali pochvalu že si všímáme a díváme se kolem sebe, což je pro nás samozřejmost.

Preventivní prohlídka termolisu HEIDEL IN 2 100

Provedli jsme preventivní prohlídku lisu, včetně kontrol všech funkčních celků a strojních skupin. Teploty změřeny termokamerou. Změřili jsme také statické a dynamické tlaky v hydraulice. Provedli jsme také vibrodiagnostické měření elektromotorů. Klientovi jsme poslali soupis závad a nedostatků s návrhem řešení.
preventivní prohlídka lisu preventivní prohlídka lisu preventivní prohlídka lisu
květen 2022

Preventivní prohlídka baterií

Pomocí testů jsme u klienta provedli diagnostiku baterií motorů Škoda a John Deere. Výsledky měření předány klientovi.
duben 2022
diagnostika baterií diagnostika baterií diagnostika baterií

Zapojení filtrační jednotky EUROPAFILTER na nádrž TG6

Na nádrž TG 6 jsme u klienta zapojili filtrační jednotku EUROPAFILTER 3D. Průtok byl 4 l/min a tlak 2,2 bary. Šetříme Váš olej, Vaše zařízení a hlavně Vaši peněženku. Více o EUROPAFILTERu zde:
duben 2022
europafilter ESOS europafilter ESOS europafilter ESOS

 

Oprava bagru

Opravujeme také stavební stroje. Bagr byl přivezen na dílnu, kde jsme provedli demontáž hydraulického válce, který byl rozebrán. Byl zjištěn prasklý píst. Vyměněn olej, filtry, přetěsnění a kompletace hydraulického válce, provedeno odzkoušení.

duben 2022

oprava stavebních strojůoprava stavebních strojů oprava stavebních strojů

#opravystroju

Oprava větších hydraulických agregátů

Na agregátech byly provedeny větší opravy, u obou vyměněny olejoznaky, opraveny byly konzole rozvaděče, starý motor byl demontován a odvezen na opravu.

duben 2022

oprava agregátu oprava agregátu oprava agregátu

#opravyhydraulickychstroju

Inspekční prohlídka agregátů hydrauliky

U našeho zákazníka proběhla za provozu inspekční prohlídka agregátů hydrauliky. Veškeré zjištěné závady byly zapsány do protokolu, který bude neprodleně dodán klientovi.

duben 2022

Prevetivní prohlídka agregátu Prevetivní prohlídka agregátu Prevetivní prohlídka agregátu

Aktivní účast na online konferenci SYMA 2022

Letošní program konference byl sestaven tak, aby nabídl pohled na kvalitu, a nejen na ni, z mnoha úhlů pohledu. A to jak z pohledu firem soukromého sektoru, tak z pohledu organizací veřejného sektoru. Byla přednášena a diskutována témata, která se týkají procesního řízení, novinek v oblasti kvality, rozvoje dodavatelů, sdílení nejlepší manažerské praxe, managementu rizik a mnoho dalších.

V rámci online konference proběhla také prezentace naší firmy.
Téma "Údržba-chcete pracovat jen 8 hodin denně?" prezentoval ředitel společnosti Ing. René Javorský. Těšíme se na další ročník.

duben 2022

SYMA 2022

Preventivní prohlídka stroje NIMAK

Na stroji NIMAK 344130 jsme provedli jsme preventivní prohlídku. Veškeré závady jsme uvedli zákazníkovi do protokolu. Dále jsme odebrali vzorky oleje, z hlavní převodovky a z centrálu. Hrubé závady jsme ihned nahlásili hlavnímu technikovi.
březen 2022
preventivní prohlídka preventivní prohlídkapreventivní prohlídka strojů

Oprava a vyčištění vzduchotechniky

U zákazníka jsme zjistili zanesení vzduchotechniky. Provedli jsme opravu a vyčištění. Ve srovnávacím měření se po vyčištění ukázala změna o 20% ve výměně vzduchu. Vzduch se předtím uvnitř haly jen točil, nepřisával se čerstvý vzduch, navíc kondenzovala vlhkost přímo v odsávání, po vyčištění vše ihned vyschlo.
březen 2022
oprava vzduchotechniky oprava vzduchotechniky oprava vzduchotechniky

Oprava pásu korečkového dopravníku

U zákazníka jsme opravovali pás korečkového dopravníku. Provedli jsme výměnu ložisek, montáž a napnutí pásu korečkového dopravníku, včetně namazání ložisek, kompletní montáž a pochopitelně funkční zkoušky. Vše dopadlo ke spokojenosti zákazníka.
březen 2022
výměna ložisek výměna ložisek výměna ložisek

Zhodnocení stavu pohonů na obraběči ječmene

Provedli jsme proměření souososti obou pohonových převodovek laserovým měřícím přístrojem. Díky této diagnostice jsme zjistili, že převodovka byla na určitých místech níže. Vše bylo ihned opraveno.
březen 2022
diagnostika strojů diagnostika stroju

Demontáž ložiska

Tentokráte ukázka práce z naší domovské dílny.
Demontáž ložiska z hřídele motoru tříramenným přípravkem a hydraulickým stahovákem.
březen 2022
oprava strojůoprava strojůoprava strojů

Preventivní  prohlídka a oprava pásových pil 

Provedli jsme preventivní prohlídku tří pásových pil BOMAR, seřídili jsme kameny a vodítka, opravili jsme nefunkční mechanismus svěráku, vyčistili jsme znečištěné mřížky motoru. Pro zlepšení funkčnosti jsme provedli odběr vzorků oleje pro analýzu. Výsledek bude konzultován s klientem.

únor 2022
oprava pásových pil ESOS oprava pásových pil ESOS oprava pásových pil ESOS

Oprava míchadla 

V rámci opravy míchadla jsme provedli kompletaci motoru s novými ložisky včetně řemenů. Provedli jsme také vibrodiagnostické měření celého zařízení

únor 2022
oprava míchadla

Oprava převodovky 

Tentokráte opravujeme přímo u nás v domovské dílně. Jedná se o opravu převodovky drtiče palet. Mimo jiné jsme při opravě využili indukční ohřev Schaeffler
únor 2022
indukční ohřev oprava převodovky oprava převodovky

Vibrodiagnostické měření na ořezávacím stroji

Na základě požadavku zákazníka naši pracovníci provedli vibrodiagnostické měření na převodovce ořezávacího stroje. Měření odhalilo poruchy, zákazníkovi byla doporučena oprava převodovky.
únor 2022
Vibrodiagnostika ESOS Vibrodiagnostika ESOS Vibrodiagnostika ESOS

Školení pro pracovníky společnosti Hydrospor

Školíme pracovníky firmy Hydrospor. V rámci profesního vzdělávání a Podpory odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ, jsme se zaměřili na téma Produktivní údržba stavebních strojů..
únor 2022
školení ESOS školení ESOS školení ESOS

Kontrola dopnutí řemenů

Kontrola dopnutí řemenů ventilátoru po záběhu. Na ventilátoru jsme provedli dopnutí tří kusů řemenů. Také jsme zkontrolovali souosost řemenic pomocí speciálního přístroje na ustanovování řemenic.
únor 2022
upnutí řemenů upnutí řemenů upnutí řemenů

Preventivní prohlídka vysekávacího lisu

U zákazníka jsme provedli preventivní prohlídku vysekávacího lisu. Zjistili jsme úniky z hydraulických válců a opotřebované čepy. Dále jsme zjistili, že je bohužel poškozený motor i čerpadlo, navrhujeme generální opravu.
leden 2022
preventivní prohlídka preventivní prohlídka preventivní prohlídka

Oprava tabletovačky.

Provedli jsme velkou opravu tabletovačky. Proběhl kompletní repas převodovky. Montáž u zákazníka proběhla bez problémů.
leden 2022
oprava tabletovačky oprava tabletovačky oprava tabletovačky

Čištění emulze.

Provedli jsme čištění emulze u vytipovaných strojů a zařízení.
Například u obráběcího stroje CNC, popřípadě sacího koše čerpadla emulze.
leden 2022
Čištění emulze Čištění emulze
Čištění emulze Čištění emulze

Vibrodiagnostické měření vzduchových kompresorů.

Bylo provedeno vibrodiagnosticke měření na vzduchových kompresorech. Účelem je zjištění aktuálního stavu ložisek šroubovic a mazání. Výsledek i s následným eventuálním řešením bude dodán klientovi.
leden 2022
vibrodiagnostika ESOS vibrodiagnostika ESOS

Preventivní prohlídka hydraulických agregátů.

Na hydraulických agregátech jsme provedli preventivní prohlídku, včetně napínání řetězu, kontroly spojky apod. Mimo jiné byla zjištěna nízká hladina oleje, anebo prodřená hadice hydrauliky, vše zapsáno do protokolu s návrhem opravy.
leden 2022
oprava hydrauliky ESOS oprava hydrauliky ESOS oprava hydrauliky ESOS

Zapojení filtrační jednotky EUROPAFILTER

Na nádrž hydrauliky lisu CA 150-2 jsme zapojili filtrační jednotku EUROPAFILTER. Jednotku jsme předem vyčistili a dali nový filtr. Šetříme váš olej, vaše zařízení a hlavně vaši peněženku.
leden 2022
Filtrace olejů ESOS Filtrace olejů ESOS Filtrace olejů ESOSFiltrace olejů ESOS

Preventivní prohlídka hydraulických agregátů.

Na hydraulických agregátech jsme provedli preventivní prohlídku, včetně napínání řetězu, kontroly spojky apod. Mimo jiné byla zjištěna nízká hladina oleje, anebo prodřená hadice hydrauliky, vše zapsáno do protokolu s návrhem opravy.
leden 2022
oprava hydrauliky ESOS oprava hydrauliky ESOS oprava hydrauliky ESOS

Termodiagnostika elektrických rozvaděčů

Termografická kontrola elektrických rozváděčů jako prevence poruch a požárů.Provedena termografie rozváděčů. Výsledek měření zaslán klientovi s návrhem řešení.
leden 2022
Termodiagnostika elektrických rozvaděčů Termodiagnostika elektrických rozvaděčů

Přetěsnění pístnic na hydraulické ruce

Zákazník si převzal opravené auto s hydraulickou rukou. Důkladně si přezkoušel všechny funkce ruky, byl naprosto spokojen.
leden 2022
oprava pístnice ESOS oprava pístnice ESOS oprava pístnice ESOS

Vibrodiagnostické měření u hydraulických agregátů

U zákazníka jsme provedli vibrodiagnostické měření na motorech hydraulických agregátů. Zaměřili jsme na kořenové příčiny problémů. Protokol bude předán klientovi po vyhodnocení i s doporučením řešení.
leden 2022
vibrodiagnostika ESOS vibrodiagnostika ESOS

Preventivní prohlídka lisu

Preventivní prohlídka je základ údržby. Tentokráte jsme provedli preventivní prohlídku u lisu. Diagnostikou prošlo hydraulické čerpadlo a hydraulický akumulátor. Kontrolou prošla také elektroinstalace. Mimo jiné bylo zjištěno vysoké opotřebení čerpadla, kde bude nutná výměna. Vždy hledáme kořenové příčiny poškození.
leden 2022
Preventivní prohlídka ESOS Preventivní prohlídka ESOS Preventivní prohlídka ESOS

Vibrodiagnostické měření

U zákazníka jsme provedli periodické měření vibrací. Diagnostikou prošly hydraulické agregáty, šroubové kompresory, vzduchotechnika a lakovací linka. Výsledky měření byly předány klientovi.

leden 2022
Vibrodiagnostika ESOS Vibrodiagnostika ESOS
mrkněte také na video z měření

Filtrace jednotkou EUROPAFILTER

Filtrační jednotku EUROPAFILTER jsme připojili na nádrž dielektrika z důvodu zlepšení čistoty kapaliny-dielektrika u obráběcího stroje. Trocha technických dat: Tlak 1 Bar, průtok 1,6 l/min.

leden 2022
EUROPAFILTER ESOS EUROPAFILTER ESOS

Měření PTK

Na stroji Tornádo bylo provedeno měření PTK – provozní tvary kmitů. Touto metodou se přesněji určil problém stroje, tedy to, zda se jedná o poškození stropní konstrukce nebo základu stroje. Dle našeho předpokladu se jedná o základ stroje, což měření PTK potvrdilo. Nyní čeká zákazníka oprava betonového základu pod elektromotorem.

leden 2022
        

Pravidelná diagnostika strojů

Zakázka se týkala opravy ventilátorového kola, včetně výměny ložisek a řemenů. Oprava byla navržena na základě výsledků měření vibrační diagnostiky.

leden 2022
Oprava ventilatorového kola Oprava ventilatorového kola Oprava ventilatorového kola

Pravidelná diagnostika strojů

U zákazníka jsme provedli pravidelné vibrodiagnostické měření a také analýzu olejů strojů. Výsledek měření se závěrem a doporučením bude předán klientovi.

leden 2022

Vibrodiagnostika ESOS

Vibrodiagnostika ESOS

Oprava korečkového dopravníku

Dostali jsme zakázku na opravu korečkového dopravníku. Provedli jsme demontáž kola, které bude opraveno. Se zákazníkem byla dohodnuta také montáž spodního kola.

leden 2022
oprava korečkového dopravníku oprava korečkového dopravníku oprava korečkového dopravníku

Filtrační jednotka EUROPAFILTER v akci

U našeho dlouholetého partnera jsme, za provozu stroje, čistili hydraulický oleje u nádrže o objemu 6600 l. Z oleje a celého systému jsme odstranili nečistoty od velikosti 0,1 mikrometrů našim čistícím systémem EUROPAFILTER. Snížili jsme za tři měsíce hodnotu MPC z 44,3 na 8,5. Olej se nemusel měnit a prodloužili jsme jeho životnost o 100%.

leden 2022
esos filtrace Europafilter esos filtrace Europafilter

 

Stěhování a zapojení stroj do nové haly

Klient nás požádal o pomoc při stěhování strojů do nové haly. Byli jsme nápomocní nejen při stěhování, ale také při zapojení a kontrole strojů do jejich správného pracovního režimu.

prosinec 2021
ESOS Ostrava opravy strojů ESOS Ostrava opravy strojů ESOS Ostrava opravy strojů

 

Dvourovinné vyvážení ventilátoru

Ve společnosti našeho klienta bylo provedeno dvourovinné vyvážení odtahového ventilátoru za pomocí vyvažovací techniky. Vibrace poklesly z 26 mm/s na 1,5 mm/s v první rovině a z 16 mm/s na 0,87 mm/s. To vedlo k navrácení stroje do optimálního pracovního režimu.

prosinec 2021
ESOS Ostrava Vibrodiagnostika

Kontrola úniků vzduchu

Na průmyslové lince našeho zákazníka jsme provedli ultrazvukové vyhledávání úniků stlačeného vzduchu. Úniky byly označeny, popř. opraveny.

prosinec 2021
Esos kontrola úniků vzduchu Esos kontrola úniků vzduchu Esos kontrola úniků vzduchu

 

Výměna agregátu za nový

V kamenolomu našeho partnera naši pracovníci napojili a zprovoznili nový hydraulický agregát, který nahradil menší nevyhovující agregát.

prosinec 2021
Esos výměna agregátu Esos výměna agregátu Esos výměna agregátu

Oprava motorů odsávacích zařízení

Naši pracovníci změřili pomocí vibrační diagnostiky poškozené ložisko motoru ventilátoru odsávacího zařízení a následně provedli výměnu ložisek na místě za použití indukčního ohřevu a stahováků Schaeffler.

prosinec 2021
Esos Ostrava Esos Ostrava

Oprava ventilátoru KONI.

Vyztužení frémy ventilátoru KONI na střeše, oprava vypadlého krytu, přinýtování a oplechování. Celková kontrola ventilátoru.

listopad 2021
   

Preventivní prohlídka tabletovačky.

Ve firmě našeho zákazníka jsme provedli preventivní prohlídku tabletovačky, na které byly zjištěny povolené řemeny. Kolegové provedli dotáhnutí. Celý stroj jsme domazali a vyčistili.

listopad 2021
  

Oprava motoru ventilátoru vzduchotechniky a jeho vyztužení.

Ve společnosti našeho partnera jsme provedli opravu ventilátoru vzduchotechniky topení a jeho vyztužení. Se zákazníkem jsme se dohodli na dalších diagnostických měřeních.

říjen 2021

Preventivní prohlídka lisu Fagor 800

U zákazníka jsme provedli preventivní prohlídku lisu Fagor 800, provedli jsme kontrolu hydraulického agregátu odvíječky a kontrolu zpětného filtru. Vyčistili jsme mazací agregát, také jsme zkontrolovali spojku čerpadla...

říjen 2021

 

Preventivní prohlídka obráběcího stroje NL2500Y

Při preventivní prohlídce obráběcího stroje NL2500Y jsme zjistili silně znečištěnou nádrž hydrauliky a přimazání. Provedli jsme vyčištění a v případě objevení měkkých kalů ze systému nasadíme čistící jednotku Europafilter, která dočistí systém a olej.
září 2021

 

Převoz obráběcího stroje do domovské dílny

Pro našeho klienta, vyrábějícího těsnící prvky, opravujeme obráběcí stroj. Složitost opravy vyžaduje jeho náročný převoz do domovské dílny.
září 2021

Montáž nožových trysek

U klienta byla provedena montáž nožových trysek na Packaging. Před montáží byl průtok vzduchu 15,92 m3/h, a rychlost 3,2 m/s na navrtané trubičce. Po instalaci nového nože byl průtok 9,86 m3/h a rychlost proudění vzduchu 1,6 m/s. Úspora vzduch je 38 %.
září 2021

Preventivní prohlídka lisu Schuler

V provozu u partnera jsme provedli preventivní prohlídku lisu Schuler. Byly zjištěny vadné hydraulické akumulátory a nedostatečné tlaky u několika kusů. Na zařízeních byly provedeny výměny a doplnění tlaku dusíkem na správnou hodnotu
září 2021

Technická prohlídka strojních nůžek

U klienta jsme provedli technickou prohlídku strojních nůžek, zaměřili jsme se také na seřízení nožů středních nůžek.
září 2021

 

Dodávka a instalace centrálního mazání dvou dopravníků nůžek Metso Lindemann

Dodávka a instalace centrálního mazání dvou dopravníků nůžek Metso Lindemann. U zákazníka byla provedena důkladná obhlídka celého dopravníku pro upřesnění přesné technologie montáže a zvolení nejvhodnější metody přichycení mazacích stanic.
září 2021

Ukázka šikovnosti našich kolegů. Nový manipulační vozík pro jednotku Europafilter

Vyrobili jsme speciální vozík pro snadnou manipulaci s filtračními jednotkami Europafilter. Filtrační jednotky Europafilter jsou určeny i pro průmysl 4.0. Nabízí dálkové sledování filtrace pomocí veličin teploty, tlaku, průtoku na mobilu. Prohlížíme, predikujeme, produktivně a proaktivně opravujeme, a hlavně šetříme Vaše peníze!
srpen 2021

Kontrola stavu akumulátorů 

U zákazníka jsme provedli kontrolu stavu akumulátorů odvíječky. U 2 kusů byl zjištěn havarijní stav (příčinou byl prasklé membrány), a u dalších nutno doplnit dusíkem.

srpen 2021

 

Výměna poškozených kuličkových šroubů

Fotopostřehy ze zajímavých zakázek u našich klientů.
Výměna poškozených kuličkových šroubů os X a Z na obráběcím stroji. Staré šrouby a ložiska byly dost poškozené

červenec 2021

Výměna kabeláže

U zákazníka jsme provedli výměnu staré kabeláže.
Také jsme vyvedli snímače pro měření vibrační diagnostiky v horké části papírny.
Prohlížíme, predikujeme, produktivně a proaktivně opravujeme, a hlavně šetříme Vaše peníze!

květen 2021

Oprava dieselagregátů 

Fotopostřehy ze zajímavé zakázky...u zákazníka byla řešena problematika nefunkčnosti dieselagregátů. Postupně byla provedena demontáž hlav, vypuštění kapaliny z chladiče, demontáž výfukového a vodního potrubí včetně olejových rozvodů.

květen 2021

Oprava dvousloupového zvedáku

Fotopostřehy ze zakázky, kde byla provedena oprava dvousloupového zvedáku.
Ve vypouštěcím ventilu byly nalezeny nečistoty, které byly odstraněny. Vše vyčištěno a odzkoušeno. Prohlížíme, predikujeme, produktivně a proaktivně opravujeme, a hlavně šetříme Vaše peníze

2021

MÁTE ZÁJEM? CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES!

Invalid Email
Invalid Number

Odesláním zprávy skrze kontaktní formulář souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

logofooter

Kontakty

Výstavní 3224/51
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
+420 596 624 831
esos@esosostrava.cz

O společnosti

IČO: 258 68 781
DIČ: CZ 258 68 781
Certifikáty
Kontakty