esos@esosostrava.cz

CS   EN

UKÁZKY NAŠÍ PRÁCE

Diagnostika hydraulického rozvaděče bagru

Z důvodu nefunkčnosti jednoho z pásů na pojezdu bagru jsme zjišťovali závadu, která tuto nefunkčnost způsobuje.
Zjistili jsme závadu na jedné ze sekcí rozvaděče. Z důvodů staršího data výroby rozvaděče jsme navrhli tuto sekci nahradit novou jednotkou.

diagnostika hydrauliky rozvaděče diagnostika hydrauliky rozvaděče diagnostika hydrauliky rozvaděče

#diagnostikahydrauliky

 

Vibrodiagnostické měření pohonu kočky jeřábu

Diagnostické měření jsme provedli při plném provozu, také na prázdno, při různých otáčkách a zatížení, a to z důvodu zjištění aktuálního technického stavu. Měření byla prováděna monitorovací technologií firmy SKF. Zjistili jsme poškození ložisek elektromotoru a výrazný projev elektřiny. Doporučujeme výměnu ložisek elektromotoru, proměření zemnící soustavy a izolačního odporu. Dále doporučujeme instalaci jednobodových mazacích patron na elektromotor kočky jeřábu, z důvodu nepřístupnosti a zajištění kontinuálního mazání ložisek. 

VD kočka jeřábu    vibrodiagnostika vibrodiagnostika

#vibrodiagnostika

 

Přetěsnění lisu

U zákazníka provedli servisní technici firmy ESOS Ostrava přetěsnění lisu. Účelem bylo odstranění úniků oleje, lokalizace a stanovení rozsahu potřebných oprav. Největším zdrojem úniků oleje jsou dýchací filtry, které se rychle nasytí olejovou mlhou a poté z nich vytéká olej. Řešením je použití lépe dimenzovaných filtrů, například s odlučovačem oleje nebo s aktivním uhlím. Celý agregát byl vyčištěn a byl odčerpán olej na víku nádrže. Lokalizace dalších případných úniků bude dobře viditelná.

Přetěsnění lisu