Opravdu čisté oleje pro vaše stroje (filtrace Europafilter)

Europafilter. Opravdu čisté oleje pro vaše stroje. Ve světe průmyslových strojů a zařízení platí dvě zásadní poučky v údržbě strojů:

„Kdo maže ten jede“ a „Čistota je půl zdraví“

Znečištění v oleji působí škodlivě ve stroji hned 4 mechanismy.

 1. Nečistoty způsobují opotřebení  stroje a tvoří tím další nečistoty- kovové částice (únavové, abrazivní opotřebení). Všechny tyto nečistoty pak generují další znečištění.
 2. Nečistoty urychlují degradaci oleje působí jako katalyzátor oxidace
 3. Nečistoty a degradační produkty tvoří izolační vrstvu která zvyšuje teplotu oleje a stroje a tím urychluje dále degradační procesy
 4. Voda v oleji působí jak zvýšené opotřebení (kavitace) a zároveň vysává aditiva z oleje a tím zkracuje výrazně jeho vlastnosti

Komplexním řešením pro všechny tyto problémy je kapilární technologie. 

Jak dosáhnout a „udržet“ olej superčistý?

Samozřejmostí péče o olej a stroj je systém preventivních kontrol na stroji se zaměřením na čistotou a maximálnímu zamezení vniku nečistot z okolí (dýchací filtry a silikagelové filtry). 

Přesto se do oleje  nečistoty dostanou. Jak je to možné? 

Dostane-li se nečistota do oleje, olejový systém respektive třecí uzly rozemelou větší nečistoty na stále menší a menší nečistoty. V důsledku tohoto efektu se v oleji těžiště nečistot vyskytuje o velikosti menší než 1 mikrometr, což nedokáže vyřešit žádný systémový průtokový filtr. Přitom prakticky každá nečistota ovlivňuje negativně olej i stroj.

Europafilter

Obrázek 1. Zobrazení poměru částic v oleji dle jejich velikosti

Čím čistější je olej, tím se více olejem čistí úsady z celého olejového okruhu-rozvody, nádrž, ventily apod. Tento efekt je v důsledku navrácení  detergentně disperzivních vlastností superčistého oleje.

Europafilter
                                                   

Obrázek 2. Typický příklad nánosů kalů a nečistot v nádrži, které tvoří dokonalý izolant     

Europafilter

Obrázek 3. Zasycení filtr kaly z oleje a úsadami z celého olejového systému

Vlastní stroj a olej během provozu generuje kovový otěr a degradační produkty oleje. Platí, že čím vyšší provozní teplota tím je rychlejší oxidace oleje.

Europafilter je jedinečným komplexním řešením pro provozované oleje.

Díky patentované technologii kapilární filtrace je hlavním fyzikálním mechanismem adsorpce v mikrotrubičkách, díky čemuž je aktivní záchytná plocha 1200 m2, což je na trhu naprosto jedinečné (ostatní cca kolem 100 m2).

Díky vysoké efektivitě záchytu se jedná o nanotechnologii, která deklaruje záchyt nečistot od 0,1 mikronu. V principu, ale zachytíme jakékoliv pevné částice v oleji. Naopak vše, co do oleje patří (aditiva), v nich i zůstane. Olej bude naprosto homogenní a prostý všech pevných částic. Bonusem je záchyt vody v oleji, který je také zprostředkován adsorpcí v těchto kapilárách.

Europafilter

Obrázek 4 Průřez filtračním domkem a filtrační vložkou Europafilter

Příklad aplikace technologie:

Provozovatel hydraulických lisů v gumárenském průmyslu měnil dle doporučení dodavatele olejů na 24 lisech každý rok celkem 8000 litrů oleje. Poruchovost hydraulických agregátů přesto přetrvávala a projevovala se zejména:

 • častými výměnami čerpadel 
 • výměnami proporcionálních ventilů
 • zmetkovitostí výroby 
 • neplánovanými odstávkami

Firma ESOS provedla analýzy olejů, kde jsme zjistili

 • že olej je v 11 lisech silně kontaminován nečistotami, jedná se o poměrně prašný provoz 
 • při odběrech bylo zjištěno, že hydraulické nádrže nejsou osazeny jemnými vzduchovými filtry
 • olej jsou z chemického hlediska naprosto v pořádku

Na základě odběru a prohlídky firma ESOS doporučila následující postup: 

 • filtrace oleje pomocí jednotky Europafilter na čistotu 0,1 mikron – vyčistí olej včetně systému, prodlouží životnost oleje
 • kontrola hydraulického systému z hlediska vniku nečistot – utěsnění a osazení vzduchovými filtry 
 • pravidelné kontroly olejů v periodě 6 měsíců

Kalkulace:

Cena hydraulického oleje 30Kč/l. Při 8000 l to činí 240 000 Kč – úspora za rok

Životnost oleje min. 5 let – což činí 1 milion Kč

Snadno vykalkulovaná úspora na olejích je jen špička ledovce. Těžiště úspor pro zákazníka jsou: nepřerušovaný provoz výroby (hodiny odstávky stojí desítky tisíc korun), snížená zmetkovitost (desítky tisíc korun), omezení oprav a výměn (cena proporcionálních ventilů od 80 000 Kč a výše) a mít provoz strojů pod kontrolou.

Europafilter

Přínosy a jedinečnost při používání filtrační jednotky Europafilter:

 • Lze filtrovat všechny typy olejů jak na minerální, tak na syntetické bázi. Nejčastěji jednotka aplikujeme na hydrualické, turbínové, kompresorové, motorové, teplonosné, chladící, dielektrikum, ložiskové, technologické oleje.
 • Čistíme všechny typy paliv od konvenčních benzínů a nafty, až po alternativní, na bázi MEŘO nebo paliva vyrobená z plastů. Zvyšujeme životnost vstřikování.
 • Zajistíte spolehlivý chod stroje, prostý o všechny závady, způsobující opotřebování a tím 
  i zmetkovitost.
 • Nemusíte již nikdy vyměnit olej ani čistit nádrž. Vše je dokonale permanentně vyčištěno. Doporučujeme pouze vyměnit 10% oleje za rok pro doplnění aditiv.
 • Odstranění všech forem vody v oleji.
 • 1200 m2 aktivní plochy filtrace díky patentované technologii Kapilární filtrace a zároveň vysoká kapacita záchytu až 5 kg nečistot a 3 kg vody.
 • Odstranění všech nečistot z oleje od 01 mikronu.
 • Nízká hmotnost a výborná manipulace.
 • Malé provozní náklady na elektřinu.
 • Snížení teploty oleje a stroje.
 • Vzhledem k superčistému stavu není potřeba měnit systémové „bezpečnostní“ filtry.
 • Integrováno pro průmysl 4.0. Možnost vzdáleného přístupu a sdílení aktuálního stavu jednotky.
 • Nevyčíslitelné úspory na opravách a odstávkách strojů v důsledku špatného stavu oleje.

Závěr:

Technologie filtrační jednotky je komplexním a konečným řešením všech problémů s oleji a olejovými systémy. Zajištěním dokonalého stavu oleje zajistíte spolehlivost pro vaše stroje a výrobu.

www.diagnostikastroju.cz

+420 596 624 831
+420 596 624 833

esos@esosostrava.cz