Byli jsme na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře

Mezinárodní strojírenský veletrh Nitra

Nitra ve dnech 21.-24. května 2024 hostila už 29. Mezinárodní strojírenský veletrh, který přilákal odborníky i laickou veřejnost z oblasti strojů, svařování, hutnictví, automatizace a mechanizace. Tento veletrh je jedním z nejvýznamnějších setkání v oblasti strojírenství, kde se prezentují nejnovější technologie, inovace a průmyslová řešení. Naše firma ESOS Ostrava je jedním z pravidelných vystavovatelů na tomto veletrhu, specializujeme se na zabezpečování bezporuchového chodu, opravy a prohlídky strojů a zařízení v široké škále oborů.

Pro letošní veletrh jsme vytvořili novou, zatím největší expozici naší společnosti. 

Návštěvníci veletrhu se u nás mohli seznámit s nejnovějšími technologiemi a stroji z oblasti diagnostiky a údržby. Naši expozici jsme navrhli tak, aby poskytla návštěvníkům co nejlepší představu o naší široké nabídce služeb a produktů. Prezentovali jsme aktuální diagnostické nástroje, technologie prediktivní údržby a inovativní řešení pro udržování strojů v optimálním stavu. Kromě technických prezentací jsme také nabízeli praktické ukázky, které návštěvníkům umožnily vidět naše technologie v akci. Byli jsme velmi potěšeni vysokou úrovní zájmu a pozitivními ohlasy na naše produkty a služby.

https://agrokomplex.sk/strojarsky-veltrh/

Mezinárodní strojírenský veletrh Nitra

Děkujeme za zájem

Během čtyřdenního veletrhu zástupci naší společnosti ESOS absolvovali zhruba 60 schůzek s potenciálními partnery a zákazníky. Tyto schůzky jsou klíčové pro rozvíjení našich obchodních vztahů a prohlubování spolupráce s existujícími klienty. Kromě obchodních jednání jsme také posilovali vztahy a navazovali nové kontakty, které jsou pro budoucí spolupráci klíčové. Společně jsme fandili českým 
i slovenským hokejistům na probíhajícím MS v hokeji. Tento společný zážitek nám umožnil navázat neformální vztahy s našimi partnery a zákazníky, což je často velmi důležité pro budování dlouhodobých obchodních vztahů. Sportovní atmosféra přispěla k přátelskému a uvolněnému prostředí, které podporovalo otevřenou komunikaci a sdílení zkušeností.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře

Expozice naší společnosti ESOS přilákala zástupce významných firem, jako jsou KIA, Magna, Whirlpool, Total SK nebo Vaillant. Setkání se zástupci těchto, i dalších společností, poskytlo naší firmě ESOS další možnosti pro navázání obchodních vztahů a spolupráci v budoucnu. Diskutovali jsme o možnostech implementace našich technologií a služeb v jejich provozech, což nám otevřelo dveře k novým obchodním příležitostem.Největší zájem firmy projevily v oblasti filozofie predikce, diagnostiky strojů, také v oblasti cirkulace olejů, anebo izolací SuperFoil. To odráží aktuální směr, tedy úsporu peněz a práce. Mnoho firem hledá způsoby, jak zvýšit efektivitu svých strojů a snížit náklady na údržbu.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře je každoročním důležitým setkáním odborníků a firem z oblasti strojírenství a elektrotechniky. Účast společnosti ESOS na tomto veletrhu posiluje její pozici v oblasti strojírenského průmyslu a potvrzuje její inovativní přístup k vývoji nových technologií a řešení. Naše účast na veletrhu nám umožňuje prezentovat naše nejnovější produkty a služby, získávat cennou zpětnou vazbu od zákazníků a partnerů a navazovat nové obchodní vztahy, které jsou klíčové pro náš další růst a úspěch.