Diagnostika hydrauliky vstřikolisu – úspora několika miliónů korun

Esos

Diagnostika hydrauliky vstřikolisu – poruchy rotačních rozvaděčů forem- úspora několika miliónů korun – reklamace

Podnik pro výrobu plastů pro automobilový průmysl nás oslovil s požadavkem vyřešit problém opakovaných havárií rotačních rozvaděčů. 

Na 2 ks vstřikolisů během posledních 24měsíců vyměnil několik kusů rotačních rozvaděčů forem v hodnotě 1,2 miliónu Kč (bez ztrát na výrobě, nákladů na externí firmy…). 

Tuto situaci řešil s výrobcem stroje a ten mu řekl, že potíž je ve vadných formách zákazníka. 

Zákazníkovi jsme nabídli řešení sledování hydraulického systému pomocí on line diagnostického zařízení. Po dobu 3 týdnů jsme sledovali výkonové, tlakové a teplotní poměry v závislostech u hydraulického systému tak, abychom obsáhli práci u všech typů forem a měli relevantivní informace. 

Analýza měření ukázala, že k nárustu tlaků až na 204 bar  – obr.č.1  docházelo z důvodu špatné regulace čerpadel. Systém nereagoval na požadavek SW snížení tlaku působícího na formy. 

Obr. č 1

Zákazník tímto protokolem toto reklamoval u výrobce vstřikolisu a ten na základě měření a doporučení společnosti ESOS Ostrava s.r.o. provedl SW úpravu (překalibrování) regulaci čerpadel. 

Na obr.2, lze vidět provedení kalibrace, nárust tlaku, po kalibraci zřetelný pokles hodnot – čerpadlo již správně reaguje na požadované hodnoty.  

Obr. č 2

Po této úpravě se dále sledoval tlak v délce dalších 3týdnů. Vše již bylo v normálu a poruchy rotačních rozvaděčů ustaly.

Více informací na téma Diagnostika hydraulických strojů a zařízení