ESOS nabízí nový produkt, pomocná zařízení pro přečerpávání a filtraci oleje

Pomocné přípravky pro přečerpávání a filtraci oleje

  • Sudy
  • Kontejnery
  • Hydraulická zařízení

Slouží k 

  • zapojení a usnadnění práce s oleji
  • filtraci oleje a systému

Výhody

  •  Bezúkapové připojení – zamezení kontaminace oleje nečistotami a vlhkostí z okolí
  •  Rychlá a snadná práce
  •  Bezpečnost a hygiena – zamezení úkapům a úniku oleje do okolí

Více info na obchod@esosostrava.cz, anebo na tel. čísle +420 596 624 831