Izolace SuperFOIL v praxi 

SuperFOIL

Snažíme se o efektivní a úsporná řešení. Aktuálně je jedním z našich prodejních produktů izolace SuperFOIl. Vyzkoušeli jsme tento produkt v praxi. Přinášíme Vám dvě případové studie použití izolace SuperFOIL v praxi.

Izolace měřícího tribodiagnostického přístroje pomocí SuperFOIL

Společnost ESOS Ostrava s.r.o. se mimo jiné zabývá tribodiagnostikou, tedy analýzami olejů, paliv, maziv a emulzí. Výsledky slouží ke zjišťování stavu oleje z hlediska jeho mazacích schopností a opotřebení stroje. K tomuto účelů využívá vysoce sofistikované a přesné laboratorní zařízení Julabo CORIO CD s otevřenou lázní s výkonem otopné soustavy 3 kW.   Pojďme použít izolaci SuperFoil k možnému snížení spotřeby energie.

Po zkušební aplikaci reflexní izolace řady SuperFoil SFBA MP se snížila spotřeba tohoto přístroje na 1,4 kW, původní hodnota byla průměrně 3 kW za 8 hodin. Došlo tedy k úspoře elektrické energie o více než 50 %, což za rok činí úsporu 0,32 MW. U dvou přístrojů to činí 0,64 MW. Při ceně 9 Kč/kWh činí úspora 5760 Kč. 

Ukazuje nám to, že po vypnutí ohřívání lázně na konci pracovní doby v 15 hodin bylo druhý den ráno v lázni teplota okolí 18 °C. Po instalaci „bublinky“ je druhý den teplota v lázni 30 °C.

Základní „bublinkový“ materiál SuperFoil SFBA MP má oboustranně reflexní vrstvu, která 97 % sálavé složky tepla odráží zpět od svého povrchu. Zbylé 3 % projdou na druhou stranu a tuto zbytkovou energii lze cítit pouze na povrchu, jelikož emisivita, vyzařování tohoto materiálu je pouze do uvedených 3 %.

Izolace nové haly

Dalším úspěšným případem bylo zaizolování nové haly izolačním materiálem řady SF6.  V pátek ve 14 hod halu temperujeme klimatizační jednotkou na 16 °C. Přes víkend vytápění vypínáme, v pondělí ráno v 7 hodin přesto naměříme teplotu 12 °C. Přes víkend tedy klesla teplota jen o 4 °C. Venkovní průměrná teplota se pohybovala po oba dny pod bodem mrazu -2 až -5 °C. Protože se jedná o pracoviště kde potřebujeme, aby se teplota pohybovala nad bodem mrazu, stačí ohřev haly provádět jednou za dva až tři týdny.

Použití izolace SuperFOIL v praxi

Po tomto zkušebním vzorku prohlásil ředitel společnosti Ing. Javorský: 

„Úspory tímto jednoduchým, ale geniálním materiálem nás velice překvapily, zprvu jsme byli skeptičtí, jde ale vidět, jak se technologie posouvají dopředu. Proto jsme se jako společnost ESOS Ostrava s.r.o. rozhodli stát se distributorem produktů SuperFOIL v průmyslu, kde již máme vybudované jméno a chceme pomáhat v úspoře energií svým dlouholetým ale i novým zákazníkům“.

Použití izolace SuperFOIL v průmyslu

Izolace SuperFOIL je technologií nového tisíciletí, která poskytuje vysoce účinnou tepelnou izolaci a zároveň hydroizolaci. Přitom fungují všechny tři typy přenosu tepla, tj. kondukce (vedení), konvekce (proudění), radiace (záření). Díky reflexi se odráží 95% tepla a chladu zpět. To přispívá ke snížení tepelných ztrát přes střechy, zdi a podlahy. Její použití vidíme nejen u staveb, ale také v průmyslu. Díky izolaci SuperFOIL umíme snížit teplotu v halách, zabraňujeme únikům teplot u potrubí. Izolace SuperFOIL má také použití u kalících pecí či kotlů, a to je jen základní výčet jejího využití v průmyslových oborech. Pokud Vás informace zaujaly, prosím, ozvěte se nám, rádi Vám s šetřením energie pomocí izolace SuperFoil pomůžeme.

Více informací na na stránce SuperFOIL

Napište nám esos@esosostrava.cz

Zavolejte nám +420 596 624 831