Jak na výrazné snížení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu /plynů/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jak na výrazné snížení nákladů na výrobu stlačeného vzduchu /plynů/

Stlačený vzduch je nejdražší energií v podnicích. Je to dáno i tím, že velká část nákladů připadá na preventivní prohlídky, výměny olejů, filtrů, separátorů a zejména na generální opravy.  Další velkou část tvoří zbytečné úniky stlačeného vzduchu přes netěsnosti v pneumatických rozvodech a technologické ofuky výroby, které zkracují interval generálních oprav a preventivních prohlídek dle předepsaných motohodin.

ESOS Ostrava pro vás připravil soubor úkonů, které umožní výrazně snížit náklady na výrobu této energie a zvýšit spolehlivost kompresorů a rozvodů vzduchu:

 • sledováním technického stavu ložisek motoru a kompresorových jednotek pomocí vibrační diagnostiky
 • sledováním mazacích schopností oleje
 • periodickým čištěním oleje a systému
 • sledováním spotřeby vzduchu, tlaku, teploty, vlhkosti off i on-line na jednotlivých větvích až ke strojům
 • sledováním a odstraňováním úniků stlačeného vzduchu a plynů
 • náhrada stávajících ofuků za ofuky se snížením spotřeby až o 70%, případnou regulací
 1. Sledování technického stavu ložisek motoru a kompresorových jednotek pomocí vibrační diagnostiky

Pomocí vibrační diagnostiky off – line či on-line sledujeme:

 • stav opotřebení a mazání ložisek motoru, trend vývoje
 • stav mazání ložisek 
 • proudové problémy motoru 
 • povolené patky  
 • opotřebení šroubovic
 • stav opotřebení ložisek a mazání ložisek šroubovic, trend vývoje
 • nesouosost soustrojí, řemenic
 • opotřebování řemenic a řemenů

Díky znalostem stavu ložisek motorů a uložení šroubovic a naměřených trendů můžeme s plnou kompetentností říci, zda je nutné provádět GO po 24000 motohodinách nebo jet podle skutečného stavu.  V mnoha případech došlo k prodloužení GO o  min. 2 – 3 násobek běžné doby udávané výrobcem. Naopak jsme již také identifikovali případy, kdy bylo nutno GO provést dříve, jelikož ložiska byla před havárii při 18000 motohodin kompresorů. I v tomto případě dochází k obrovské úspoře peněz, protože díky našemu zjištění dochází k záchraně celého šroubového bloku a ztrát ve výrobě. Při destrukci ložiska, dojde ke zničení šroubovic, vík atd….  Vibrační diagnostiku používáme od roku 1997 a od té doby jsme již měřili tisíce kompresorů. 

Vibrační diagnostikou používáme nejen ke zjišťování stavu kompresorů, ale jakýchkoliv točivých zařízení – stanovuje se podle důležitosti stroje, v rámci zjištění problémů se stroji a nejčastěji preventivně. Měříme tisíce strojů ve stovkách podniků ve všech oblastech průmyslu. Máme v oboru vzdělané a certifikované pracovníky s dlouholetými zkušenostmi. Používáme špičkové přístroje patřícím k nejlepším ve svém oboru – Rockwell Automation a Schaeffler. 

Obr. Zachycující volné kotvící šrouby a trhliny v nosné konstrukci nebo ložiskovém tělese, zvýšené ložiskové vůle.

 • Sledování mazacích schopností oleje

Mazací oleje zajišťují mazání rozhodujících částí kompresoru – ložisek motoru, ložisek šroubovic a i samotných šroubovic. Sledujeme:

 • mazací schopnosti oleje pro zajištění únosnosti mazacího filmu u ložisek 
 • čistotu oleje a měkké kaly  (následně olej čistíme či filtrujeme, aby se do valivých drah ložisek nedostala žádná nečistota, která by způsobila vtisky či jiná poškození valivých drah)
 • zbytkovou životnost oleje

Výrobci provádí servis těchto kompresorů včetně výměn olejů. U malých náplní se doporučuje výměna oleje po 2000 až 5000 motohodinách. U velkých soustrojí se doporučuje periodická tribodiagnostika v rámci kvartálních měření. Ze zkušeností  a provedených analýz jsme mnohokrát doporučovali výměnu oleje i v kratších intervalech než doporučuje výrobce díky znečištění či znehodnocení mazacích schopností oleje. Proto doporučujeme optimalizovat tento interval výměny olejů na základě zjištěných parametrů oleje. 

Diagram vývoje opotřebení ložisek kompresoru

 • Periodické čištění oleje a systému

Tato „novinka“ v čištění olejů a systému od nečistot, měkkých kalů a všech forem vody umožňuje zbavení kompresorového oleje všech nečistot a nánosů v systému, které by mohly způsobit poškození valivých drah či valivých tělísek v ložisku. Pokud není olej znečištěn, výrazně se prodlužuje také jeho životnost. 

Tato metoda má význam i u dalších zařízení, kde se může prodloužit životnost oleje až 3x ,  stejně   tak i životnost strojů. 

Olej se čistí za provozu a také před vlastním nalitím do systému. Kontroluje se průběžně pomocí hodnocení nečistot, kalů a pryskyřice objevující se v oleji.  

Obr. Vyčištěný systém centrálního mazání od měkkých kalů (kód čistoty byl 6)

 •  Sledování spotřeby vzduchu, tlaku, teploty, vlhkosti off i on-line na jednotlivých větvích až ke strojům

Dalším neméně významným krokem je důležité mít přehled, kolik která hala, stroj, větev rozvodů vzduchu „spotřebovává“ vzduchu.  Pro řádné hospodaření vzhledem k této nejdražší energie je dobré vědět potřeby podniku a stroje a porovnat ji se skutečností.  Tato informace je i důležitá vzhledem k rozvoji společnosti ohledně spotřeby vzduchu, ke srovnání ke ztrátám, ke zjištění a porovnání potřeb spotřeby a tlaku vzduchu u stroje, linky, závodu … Sledování spotřeby také ukazuje i na provoz linek a jejich využití, sledování a vyhodnocování různých anomálií. Sledování úniků stlačeného vzduchu nebo plynů odhaluje v trendu nebo i okamžitě množství unikajícího vzduchu, poruchy částí rozvodů vzduchu, technologické ofuky. V naší dosavadní praxi běžně měříme v podnicích dosahující milionových ztrát. Záleží na ředitelích společností a odpovědných pracovníků  jakou filosofií péče o stroje a vzduch zastávají. Nejhorší z hlediska plýtvání jsme se setkali s názory, že my víme, že máme miliónové ztráty, ale vzhledem k tomu, že platíme stovky milionů za rok, tak to nevadí. Náš názor je, že to, co je vidět, činí jen vrcholek množství dalších ztrát v těchto podnicích. 

Stává se také, že se zjistí měřením úniků stlačeného vzduchu, že 1 kompresor vyrábí vzduch jen na  tyto ztráty. 

Kompresory při naší péči najedou také mnohem méně motohodin a tím se opět šetří náklady na výrobu, investice a opravy. 

Tabulka výpočtu rostoucích ztrát s velikostí otvoru a tlaku vzduchu v systému při ceně 2,50 Kč/kWh a při 8000 hodin provozu ročně

 • Náhrada stávajících technologických ofuků za ofuky se snížením spotřeby až o 70%, případné doplnění  automatickou regulací spuštění stroje

Při měření technologických ofuků známe množství vzduchu, které potřebuje výroba. Pohledem vidíme v provozech používané ofuky  – od obyčejných hadic a trubek (děrovaných či sklepnutých) až po sofistikovaná řešení. I když všechny „spotřebovávají“ vzduch, jde o to, aby toto množství bylo nastaveno na optimální (minimální potřebnou mez) k dosažení potřeb výroby (dostatečného ofuku nečistot z pásu, papíru, urovnání a osušení etikety na láhvi, …) 

Stejně tak se to týká i ofukovacích pistolí. Naše produkty, když jsme je měřili, tak mají třeba v nejhorším případě stejnou spotřebu, ale mnohem větší účinnosti. Při regulaci na potřebné množství vzduchu se dostáváme někdy i na 10-30% spotřeby vzduchu proti nesofistikovaným řešením a oproti sofistikovaným řešením min. o 10-20% úspor. Kompresory najedou také mnohem méně motohodin a tak se opět výrazně zlevňuje jejich provoz.

Obr. Ofukovací a sací pistole vhodné zejména pro obráběcí stroje např. špony ve dveřích

 • Filtry HIFI, oleje TOTAL, ložiska FAG 

Všechny náhradní díly byly testovány a používají se v tisících zařízeních. Všechny náhradní díly jsou při výměně sledovány a vyhodnocovány, aby se přišlo na příčinu či se potvrdila z výsledků měření a analýz. Mají také velmi příznivou cenu oproti výrobcům kompresorů či jiných strojů a z naší strany jsou aplikovány odborníky v oblasti péče o stroje. 

Velmi důležité je povědomí všech pracovníků včetně manažerů vedení společnosti, aby věděli, co přináší péče o rozvody vzduchu, kompresory, stroje nejen z hlediska pneumatiky. Pokud lidé vědí a jsou neustále a řádně vzděláváni v péči o vzduch a stroj, tak to přináší významné úspory pro podnik z hlediska spolehlivosti a životnosti stroje. Tady jsou největší náklady v případě odstávek. 

Naše společnost je specialistou v oblasti prediktivní a proaktivní údržby a je připravena vám nabídnout řešení na klíč ve všech oblastech péče o stroj a to, v oblasti údržby, výroby, technologie i managementu. Jdeme po „kořenových příčinách „ změnových stavech, poruchách či potenciálu ke zlepšení.  Pak už nás čeká pohodová práce a plnění cílů osobních a společnosti.