Nová generace inteligentního mazání OPTIME C1

optime c1

S novou generací inteligentního mazání OPTIME C1 můžete zjednodušit komplexní práce při mazání Vašich strojů.

  • Snadno použitelné a ekonomické řešení pro automatiku jednobodového mazání
  • Navrženo s ohledem na uživatele: jednoduchý proces uvedení do provozu, plynulá rozšiřitelnost a široký rozsah možných použití
  • Zabezpečená komunikační síť
  • Všechny stavy stroje/mazání dostupné v jedné aplikaci
  • Srozumitelné alarmy a výstrahy
  • Žádné ruční, pracné kontroly pro zajištění dostatečného mazání   

Systém OPTIME C1 společnosti Schaeffler zjednodušuje komplexní řízení mazání v průmyslových výrobních závodech


Systém poskytuje personálu údržby klíčové informace o všech připojených maznicích.
Cílená údržba domazávacích systémů eliminuje potřebu pravidelných kontrol na základě trasy
Ruční domazávání valivých ložisek je stále standardem v mnoha oblastech průmyslu. Automatické maznice jsou v tomto velkým zlepšením, ale stále vyžadují manuální sledování na základě trasy. Obecně řečeno, chyby ručního domazávání jsou jednou z hlavních příčin selhání valivých ložisek.

Specialisté na ložiska ve společnosti Schaeffler tento problém vyřešili.

Vyvinuli OPTIME C1, IoT řešení pro domazávání valivých ložisek pomocí inteligentních automatických maznic. Nový systém se integruje s aplikací Schaeffler OPTIME, aby se spolehlivě zabránilo nesprávnému mazání v důsledku použití příliš velkého nebo příliš malého množství maziva, použití nesprávného maziva, znečištění mazivem, zablokovaných mazacích kanálů ložisek nebo prázdných maznic.

Optime C1 Schaeffler

Zjednodušené komplexní řízení mazání
Systém komunikuje s pracovníky údržby prostřednictvím aplikace OPTIME, webového ovládacího panelu OPTIME nebo v případě potřeby prostřednictvím jejich vlastního softwarového nástroje a poskytuje jim přehled o všech maznicích, které mají kritické hladiny náplně nebo problémy s dodávkou maziva. Díky integrovanému teplotnímu čidlu systém také poskytuje přehled o všech maznicích, které běží za zvýšených teplot. S OPTIME C1 už personál údržby nemusí trávit čas plánovanými kontrolami nebo se zabývat složitými tabulkami nebo softwarem pro plánování domazávání ve svých závodech. Místo toho se mohou zaměřit na cílenou údržbu v reakci na automatická upozornění z aplikace. To značně ubírá na složitosti řízení mazání.

Jednoduché a dovybavitelné: systémové řešení skládající se z několika komponent

Každá bateriově napájená jednotka OPTIME C1 je navržena pro přišroubování k automatické maznici Schaeffler Concept 1. Součástí jednotky je komunikační modul a teplotní čidlo. Součástí celkového řešení je také brána a aplikace OPTIME. Jednotkou OPTIME C1 automaticky spojíme maznice Concept 1 a vytvoříme síť. Mesh síť zachycuje a vypočítává klíčová provozní data, jako je počet dní zbývajících do dalšího doplnění maziva, a odesílá je přes bránu do cloudu Schaeffler a poté do aplikace OPTIME. Instalace součástí a jejich konfigurace v aplikaci trvá méně než dvě minuty na mazací bod. Tímto způsobem lze OPTIME C1 ve velmi krátkém čase osadit desítky mazacích míst na čerpadlech, ventilátorech, kompresorech, strojích, pohonech dopravníků a podobně – což znamená, že mohou být odstraněny z plánu ručních kontrol. Maznice v těchto bodech jsou nyní inteligentní, což znamená, že tým údržby se jim musí věnovat pouze tehdy, když skutečně vyžadují údržbu.

Otevřený systém: API konektivita k nástrojům údržby

Schaeffler OPTIME C1 je otevřený systém. Je vybaven rozhraním API, které umožňuje výměnu dat se stávajícími nástroji údržby. Příslušné informace jsou pak poskytovány personálu údržby prostřednictvím aplikace OPTIME, webového ovládacího panelu OPTIME nebo v případě potřeby prostřednictvím jejich vlastního softwarového nástroje.

Pro více informací o produktu navštivte tento odkaz:
www.schaeffler.de/en/optime-c1

   

Veškeré další informace esos@esossosostrava.cz