Vize politiky jakosti a enviromentu

VIZE POLITIKY JAKOSTI  A ENVIROMENTU

  • Být kvalitní společností v oblasti zavádění, vedení a provádění preventivní, prediktivní a proaktivní údržby, s odpovědností nejen k zákazníkům, ale i k sobě a společnosti. To je naše vize politiky jakosti a enviromentu.

POSLÁNÍ

  • Efektivní starost o vaše stroje.

POLITIKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU

  • Zajištění spolehlivosti strojů, provozu a výroby pomocí preventivní, prediktivní a proaktivní údržby, s uvědomováním si a kladením důrazu na ochranu životního prostředí.
  • Využití tvůrčího potenciálu všech pracovníků s vytvořením podmínek pro jeho aplikaci.
  • Vzájemná spolupráce je budována na partnerských základech ve společnosti a u partnerů (zákazníků, dodavatelů, státních úřadů  a orgánů…).
  • Stavíme na spolehlivosti, otevřenosti, upřímnosti, řešení problémů, morálce a komunikaci.
  • Chceme být výborným zaměstanavatelem, snažíme se vytvářet motivační prostředí.
  • Chceme být společnost, která se nestaví netečně k sociálním a jiným problémům a k životnímu prostředí.
  • Pro pokrytí požadavků našich partnerů jsou připraveni vysoce odborně fundovaní pracovníci s nejmodernějším vybavením, metodikami, informacemi a poznatky.
  • Chceme neustále zlepšovat výkonnost, efektivnost managementu jakosti a podporovat ochranu životního prostředí.

Petr Lysák, jednatel společnosti