Význam preventivních prohlídek vývěv

prohlídka vývěvy

Vývěva je zařízení, které odčerpává vzduch či jiné plyny z uzavřeného prostoru, a vytváří tak částečné vakuum. Jejich největší využití je v dřevozpracujícím,  tiskařském průmyslu, při výrobě obalů pro všechny druhy průmyslu. Důležitá je pravidelná prohlídka vývěvy.

Tiskařské stroje využívají vakuum a přetlak pro manipulaci s papírem, vlnitou lepenkou. V podavači papíru, oddělovači archů i v dopravnících papíru se pro manipulaci používají vakuum a přetlak. Vakuum je také přítomno v procesech v předtiskové fázi včetně přípravy zobrazení, snímání, nebo kopírování. V potiskové fázi se využívá vakuum při skládání, řezání, vázání a dopravu odpadního papíru.

V dřevozpracujícím průmyslu se vývěvy používají pro vakuovou manipulaci se dřevem, dřevotřískovými deskami a manipulaci dílů. Dále se vakuum používá při vakuovém upínání a obrábění dřeva. Impregnace dřeva provedená za pomoci vakua umožňuje proniknutí impregnátu hluboko do dřeva, čímž se zlepšuje ochranný efekt. Použitím vakuových sušiček místo běžných teplotních sušiček dochází k výraznému zkrácení času sušení dřeva.

Důležitou součástí péče o vývěvy jsou pravidelné preventivní prohlídky vývěvy. Ukáži vám praktický příklad „péče“ o vývěvy u zákazníka pracujícího v tiskařském průmyslu.

Zákazník má v provoze 10ks lamelových vývěv značek Becker a Rietschle. Do zavedení preventivních prohlídek míval poruchy především z důvodu vyštípaných lamel a zadření ložisek. Vznikaly problémy se spolehlivostí výroby a dodržováním termínů zakázek. Co prohlídka vývěvy? Společnost ESOS Ostrava provedla zkraje roku 2020 preventivní prohlídky všech 10 vývěv, kdy nejprve provedla vibrodiagnostické měření ložisek vývěv a motorů a následně při kontrole zjistila především:

–       Vadné lamely (snížený výkon vývěvy)

–       Ztvrdlé gufera

–       Poškozená silonová těsnění

–       Vadná ložiska

–       Vadné či chybějící regulační ventily

–       Silné znečištění chladičů

Prohlídka vývěvy
Poškozená Rotex spojka
Prohlídka vývěvy
Znečištěný chladič vývěvy

Závěrem z těchto preventivních prohlídek bylo, že 6ks vývěv bylo v havarijním stavu, hrozilo zadření ložisek, zjištěné prasknuté víko u jedné vývěvy…

Po následně provedených doporučených opravách, které provedla společnost ESOS Ostrava během následujícího roku nedošlo k ani jedné havárii na výše uvedených vývěvách.

Z toho plyne jak je důležité věnovat čas prevenci, která vše mnohonásobně vrátí ve spolehlivosti daného strojního zařízení.

Ing.Petr Lysák
jednatel společnosti a představitel ISM