Zbytečné výměny olejů v hydraulikách

Esos

V zásadě existují 3 důvody pro výměnu oleje v hydraulických systémech .

 • Olej je silně degradovaný (nemá již správně fyzikálně chemické vlastnosti) 
 • Olej je extrémně kontaminován vodou a nevyplatí se regenerovat      
 • Olej je příliš znečištěný a nevyplatí se regenerovat                                   

V praxi se ESOS Ostrava, s.r.o. setkává s tím, že provozovatelé mění olej 

 • na základě doporučeného intervalu výměn, což je bráno jako hlavní parametr, že je mazání „zajištěno“. Velkým překvapením pro ně proto bývají následné závady a výsledky analýzy  těchto „nových“ olejů, kdy se zjistí dodatečné problémy (především čistota stroje a systému) nebo je opačný případ, kdy se olej mění zcela zbytečně – cca 80% výměny olejů
 • při problémech s hydraulickým systémem, kdy se jedná na první pohled o celkem logické myšlení neb základní pravidlo přece zní „Kdo maže ten jede“ – cca 20% výměny olejů
 • Na základě řízené péče o oleje a hydraulický systém

Příklad 1: Zbytečná výměna olejů

Provozovatel hydraulických lisů v gumárenském průmyslu měnil dle doporučení dodavatele olejů na 24 lisech každý rok celkem 8000 litrů oleje. Poruchovost hydraulických agregátů přesto trvala a projevovala se zejména

 • časté výměny čerpadel, 
 • výměny proporcionálních ventilů, 
 • zmetkovitost výroby 
 • neplánované odstávky. 

ESOS Ostrava, s.r.o.  provedl v laboratoři analýzy olejů, kde bylo zjištěno

 • že olej je v 11 lisech silně kontaminován nečistotami neb se jedná o poměrně prašný provoz 
 • při odběrech bylo zjištěno, že hydraulické nádrže nejsou osazeny jemnými vzduchovými filtry
 • olej jsou z chemického hlediska naprosto v pořádku

Na základě odběru a prohlídky ESOS Ostrava, s.r.o. doporučil následující postup: 

 • filtrace oleje pomocí jednotky Europafilter na čistotu 0,1 mikron – vyčistí olej včetně systému, prodlouží životnost oleje
 • kontrola hydraulického systému z hlediska vniku nečistot – utěsnění a osazení vzduchovými filtry 
 • pravidelné kontroly olejů v periodě 6 měsíců

Kalkulace:

Cena hydraulického oleje 30Kč/litr. Při 8000 l to činí 240 000 Kč – úspora za rok. Životnost oleje min. 5 let – což činí 1 mio Kč. Snadno vykalkulovatená úspora na olejích je jen špička ledovce. Těžiště úspor pro zákazníka jsou: nepřerušovaný provoz výroby (hodiny odstávky stojí desetisíce Kč), snížená zmetkovitost ( desetisíce Kč) , omezení oprav a výměn (cena proporcionálních ventilů od 80 000 Kč a výše/ks) a mít provoz strojů  pod kontrolou.

Příklad 2: Nezbytná výměna oleje po havárii

Pro srovnání si uveďme případ kdy je již výměna oleje nevyhnutelná, ale je potřeba ji technologicky správně provést tak, aby přinesla užitek a nenapáchali více škody než užitku.

Provozovateli automatické odlévací linky došlo k poškození chladícího okruhu oleje,čímž došlo 

 • k masivnímu vniku vody do oleje, až do takové míry že vzniklá emulze vytékala ven.

Provedenou analýzou ESOS Ostrava, s.r.o. zjistil následující:

 • že olej mimo kontaminace vodou již ztrácí i své chemické-fyzikální vlastnosti (aditiva se rozpouštějí snadno ve vodě) 
 • výrazné znečištění kaly a nečistotami

Po opravě chladiče již regenerace oleje v tomto případě nebyla vůbec možná, proto jsme se domluvili na následujícím postupu výměny novým olejem s vyčištěním nádrže a odstraněním vody a nečistot ukrývajících se v systému pomocí kombinace vakuové filtrace oleje a nanofiltrace technologií Europafilter. 

Odstávka byla nutná jen pro nezbytnou dobu výměny a čištění nádrže. Následné dofiltrování bylo provedeno již v provozu a kontrolován stav pravidelnými analýzami které, sledovaly vývoj čištění systému (hodnota MPC).

Pokud by výměna proběhla pouze jednoduchým vypuštěním a napuštěním oleje (bez vyčištění a dodatečné filttrace). Byl by tento olej znovu příliš znehodnocen a musel by být znovu vyměněn. Navíc by hrozilo další poškozování čerpadel hydraulického agregátu (zejména kavitací).

Provozovatel od této doby již provádí pravidelné sledování stavu oleje, aby podchytil včas případné nucené odstávky strojů na základě usazování kalů a nečistot.

Kalkulace:

V tomto případě bylo cílem zachovat nepřetržitý provoz výroby a ochránit čerpadla hydraulického agregátu a proporcionální ventily. Včasným a přiměřeným zásahem bylo zachráněno a ušetřeno cca 3-4 týdny výroby klíčové linky (ztráty v milionech Kč).

Obrázek 2 Filtrační jednotka Europafilter byla v provozu 2 měsíce než se podařilo odstranit všechny úsady ze systému
Obrázek 3 Zbytky emulze a kalů na dně nádrže při vlastním čištění nádrže

Získané zkušenosti a doporučení ESOS Ostrava, s.r.o.

V rámci prediktivní/proaktivní údržby (analýza olejů) nedochází k nečekaným haváriím a není potřeba preventivně měnit olej.

Nový olej je zároveň špinavý olej-potřeba dávkovat přes jemnou filtrační jednotku. 

Provádět výměny olejů vhodným technologickým postupem (čištění nádrže, detergenty, dofiltrování systému oleje atd.)

Nový olej působí jako proplachový a stáhne do sebe všechny nečistoty a úsady, které jsou ve vznosu (především u hydraulických agregátů). Nutnost provést dodatečnou filtraci systému od kalů.

Čištění hydraulických systému potřebuje dostatek času a nejjemnější typ filtrace- Ukázka vhodnosti technologie Europafilter.

Výměna musí být podložena laboratorním rozborem před výměnou, po výměně a po měsíci provozu. Potvrzení setrvalého zlepšení kontaminace stroje a oleje.