Poškození valivého ložiska průchodem elektrického proudu.

Esos

V poslední době pozorujeme stále častější problém vzniku poruchy ložisek průchodu elektrickým proudem  při péči o motory různých strojů a zařízení. Periodické měření vibrační diagnostiky spolehlivě zjišťuje i v těchto případech stav ložisek elektromotoru. 

Průchod elektrického proudu vzniká vlastně ve všech případech špatným ukostřením a to buď vlastního elektromotoru nebo svařováním v okolí elektromotoru. Průchod elektrického proudu vyvolává tvorbu drážek na oběžných drahách a na valivých tělesech ložiska způsobuje místa se změněnou barvou. Rozsah poškození závisí na mnoha faktorech  jako je intenzita el. proudu, otáčky, délka působení, mazivu, zatížení ložiska,…

Příklad:

Specialisté vibrační diagnostiky ESOS Ostrava, s.r.o. periodickým sledováním elektromotoru mlýnu pomocí vibrační diagnostiky zjistili zhoršující se stav ložisek a doporučili jsme výměnu ložisek.Při opravě elektromotoru  jsme ložiska analyzovali, kdy prohlídka rozřezaného ložiska ukázalo  průraz elektrického proudu přes ložisko – pravidelně vypálené rýhy od bodového svařování.

Vyhodnocení měření vibrační diagnostiky

Mlýn – měřicí bodRychlost vibrací dle ČSN 10816 – 3LožiskaMazání
1 – elektromotor volný konecBProvozníProvozní
2 – elektromotor – u kardanuDZhoršenýZhoršený

Spektra zrychlení a zrychlení SE s detekcí poškození vnitřní valivé dráhy ložiska.

Spektrum FFT zrychlení SE s detekcí poškození vnitřní valivé dráhy

Závěr:

V tomto případě poruchu způsobilo špatné ukostření stroje, kdy vznikly bludné proudy přenášející se přes ložisko. Tímto vzniklo pravidelné vypálení oběžné dráhy – mikrosváry. 

Doporučení:

Když už tyto problémy vzniknou (špatné ukostření stroje, porucha měniče,…) tak se dá největším problémům předejít pravidelným měřením vibrací se společností ESOS Ostrava s. r. o.. Měření vibrační diagnostiky problém odhalí dříve, než toto poškození způsobí neplánované odstavení stroje. Odhalení těchto závad vám pomůže ušetřit finanční prostředky a drahocenný čas výroby.

Zpracoval: Bc. Lukáš Němčík, ing.Petr Lysák