Analýza oleje – součást preventivní údržby

recondoil box

Výsledky analýzy oleje nám poskytují informace o stavu zařízení, pomáhají předvídat selhání, plánovat údržbu a optimalizovat výkon strojů. 
Pravidelná analýza oleje je důležitou součástí preventivní údržby a prodlužuje životnost zařízení.

Olej jako náhradní díl je vyroben, použit, zlikvidován a nahrazen. Tento přístup je poměrně nákladný
a v budoucnosti neudržitelný. Olej ovlivňuje životnost a spolehlivost stroje a výrobní procesy.

Analýza oleje umí určit stav opotřebení a upozornit včas na nadcházející problémy a učinit nápravná opatření pro minimalizaci škod. Lze díky tomu rozklíčovat zdroj a příčinu znečištění v oleji a jeho původ. 

Analýzy oleje ESOS

V laboratoři naší společnosti ESOS provádí v rámci anylýzy oleje, tato tribodiagnostická měření:

1. Ferografie: Je to metoda stanovení opotřebení a morfologie částic z oleje. Tuto techniku často používáme k diagnostice opotřebení a opotřebení mechanických součástí strojů.

2. Zjištění oxidačních a nitračních produktů: Měříme míru oxidace a nitratace uhlovodíkových řetězců oleje metodou FT-IR. Tyto produkty mohou naznačovat přítomnost oxidačního a nitračního opotřebení oleje, což může vést k degradaci vlastností oleje.

3. Zjištění vody v oleji: Množství vody v oleji měříme pomocí jodometrické titrace dle Carl Fischera. Přítomnost vody vede ke zhoršení funkce mazání, degradace oleje a v krajním případě i korozi.

4. Zjištění kontaminantů: Sem patří různé nečistoty, jako jsou prach, špína nebo částice. Je důležité sledovat koncentraci těchto kontaminantů, protože mohou způsobit opotřebení a poškození zařízení. Řada kontaminantů vzniká i vlastní oxidací oleje a upotřebením aditiv obsažených v oleji. Tyto částice tvoří laky a kaly, které jsou rizikem pro všechny druhy olejů. Jedná se o nanočástice, které přispívají
k celkovému zhoršení olejového systému (vzrůst teploty, zhoršené mazán, ucpávání ventilů)

5. Zjištění kovových prvků: Tato podrobnější analýza stanovuje obsah železa, hliníku, mědi, olova, chromu, niklu a další kovy. Zvýšené koncentrace těchto prvků mohou naznačovat opotřebení ložisek, tření a opotřebení pístů nebo jiných komponentů. Prvkovou analýzu oleje provádíme buď pomocí laboratorních testů, které vyžadují odebrání vzorku oleje a jeho analýzu, nebo pomocí přenosných analyzátorů, které umožňují rychlé testování přímo na místě.

Tribodiagnostika ESOS

Na životnost oleje mají vliv zejména kontaminace, oxidace a spotřeba aditiv. Neodstraněné částice
v oleji (velikosti 0-1 mikron filtrovaném jednotkami s konvenčními filtry nebo systémové filtry na strojích) působí jako katalyzátor další oxidace. Také zvyšují oxidaci a výrazně snižují životnost oleje.

Dnes již máme zařízení, které umí odstranit prakticky všechny částice od 0-1 mikronu. 
U mnoha druhů olejů umíme výrazně prodloužit jejich životnost, životnosti olejových systémů, a tak zajistit bezporuchovost a spolehlivost strojů a zařízení.

Šetříme Vaše peníze, čas a spolehlivost strojního zařízení.

#tribodiagnostika #facebook


ESOS OSTRAVA
Výstavní 3224/51 Ostrava – Moravská Ostrava 702 00
+420 596 624 831
esos@esosostrava.cz