Nabídka nových typů automatických maznic

Společnost ESOS Ostrava s.r.o. nabízí nové maznice pro lepší komfort Vašeho mazání strojů. Přinášejí jednoduchý a individuálně nastavitelný automatický přívod maziva.

automatické maznice
TLMP 1008/230 V 

TLMP 1008/230 V Vícebodová automatická maznice

Vícebodové automatické maznice SKF představují špičkovou technologii v oblasti poskytování mazání pro různé průmyslové aplikace. Maznice jsou navrženy tak, aby efektivně napájely od jednoho až do osmi mazacích bodů, čímž pokrývají široké spektrum potřeb v průmyslových provozech. V některých speciálních verzích je možné rozšíření až na osmnáct mazacích bodů, což umožňuje jejich použití i v komplexnějších a rozsáhlejších systémech mazání.
Jednotky jsou vybaveny zásuvnými výstupy, které umožňují snadnou a rychlou instalaci, a díky intuitivnímu rozhraní s klávesnicí a LED displejem je jejich programování jednoduché a přehledné. Maznice mají zásobník s objemem téměř jeden litr, což zajišťuje dostatečnou kapacitu pro pravidelné mazání bez potřeby častého doplňování. Důležitým prvkem těchto maznic je vnitřní míchací lopatka, která zabraňuje separaci maziva. Toto je klíčové pro udržení konzistence maziva, což je zásadní pro spolehlivé mazání a prodloužení životnosti mazaných komponent. Výsledkem je efektivnější mazání a snižování opotřebení strojních částí.
Maznice SKF výrobci zkounstrovali s vysokým stupněm krytí IP, což znamená, že jsou odolné vůči vibracím, vodě a dalším vnějším vlivům jako je prach nebo nečistoty. Tato vlastnost zajišťuje, že maznice používáme v náročných průmyslových prostředích, kde je časté omývání zařízení a kde je vysoká pravděpodobnost vystavení zařízení agresivním podmínkám. Tímto způsobem vícebodové automatické maznice SKF přináší komplexní řešení pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivé a efektivní mazání, minimalizují riziko výpadku strojů a maximálně přispívají k udržení bezporuchového provozu.

  • Snadná instalace a programování
  • Alarmy nízké úrovně a poruchy, možnost dálkového hlášení
  • Možnost řízení stroje
  • Vyvinuto pro průmyslové aplikace, stejně jako pro zemědělská a terénní vozidla

TLRD 150 automatická maznice
TLRD 150 

TLRD 150 Plnitelný automatický dávkovač maziva

Elektromechanický automatický jednobodový mazací stroj představuje inovativní řešení v oblasti průmyslové údržby a mazání strojních součástí. Tento stroj je konstruován s průsvitnou kartuší, která poskytuje uživatelům možnost vizuální kontroly množství zbývajícího maziva. Díky této průhledné kartuši lze snadno identifikovat potřebu doplnění maziva a zároveň kontrolovat jeho kvalitu a čistotu. Kartuš je kompatibilní s různými typy průmyslových maziv, což umožňuje flexibilitu v jejím použití v závislosti na specifických potřebách a požadavcích konkrétních strojních zařízení. Uživatelé mohou kartuš snadno naplnit požadovaným typem maziva, což zajišťuje, že mazací proces je vždy optimalizován pro konkrétní operace.
Samotný mazací stroj je vybaven systémem pro automatické dávkování, který zajišťuje konzistentní dodávku maziva k mazaným bodům. Rychlost dávkování maziva lze jednoduše nastavit přímo na mazacím zařízení, což dává uživatelům kontrolu nad množstvím aplikovaného maziva, přizpůsobené podle pracovních podmínek a intenzity provozu stroje.
Po vyprázdnění kartuše je proces jejího znovunaplnění a přípravy stroje na další použití velmi jednoduchý. Kartuš se vyjme, znovu naplní, vybaví se nová baterie pro zajištění energie pro mechanizmus dávkování, a následně se celá jednotka znovu instaluje na příslušné místo mazání. Tento proces minimalizuje čas potřebný pro údržbu a zajišťuje bezproblémový chod strojů. Využití tohoto mazacího stroje přináší úspory jak v čase, tak v nákladech na údržbu, a zároveň podstatně zvyšuje spolehlivost a životnost strojních zařízení díky efektivnímu a přesně cílenému mazání.

  • Lze plnit a doplňovat libovolným kompatibilním mazivem
  • Flexibilní dávkování od 1 do 12 měsíců
  • LED indikátory stavu
  • Kompaktní rozměry umožňují instalaci v omezených prostorech
  • Vhodné pro přímou i vzdálenou instalaci
  • Umožňuje snadné a časově efektivní mazání 

Více informací o nových typech automatických maznic získáte na Dni novinek, 17. 4.
Popřípadě jsme Vám k dispozici na mailu 
esos@esosostrava.cz, anebo na telefonním čísle +420596624831