Den novinek se povedl, děkujeme !

Vážení obchodní partneři, dovolte nám, abychom Vám ještě jednou poděkovali za Vaši účast na nedávném Dni novinek v údržbě, který se uskutečnil ve středu 17. dubna 2024 přímo v prostorách naší společnosti, ESOS Ostrava s.r.o. Tento den jsme věnovali sdílení nejnovějších trendů a technologií v oblasti údržby. Ty mají za cíl nejen snížit Vaše náklady, ale také zvýšení spolehlivosti a efektivity Vašich strojních zařízení.

Den novinek ESOS

Program Dne novinek byl splněn

Program jsme připravili dle Vašich požadavků, pro zvýšení vašeho povědomí o inovativních přístupech v údržbě. Na začátku dne jsme Vám představili naše klíčové odborníky. Kolegové Vám odpovídali na dotazy a diskusi o nejnovějších trendech v oboru.

Hlavní téma byla filtrace olejů a její význam pro prodloužení životnosti strojů. Představili jsme příklady z praxe, které ukázaly, jak moderní filtrační technologie může přinést úspory a zároveň zvýšit účinnost strojů. Dále jsme se věnovali tribodiagnostice. Tato metoda nám umožňuje předvídat opotřebení a potenciální poruchy strojních komponent ještě před tím, než dojde k jejich reálnému poškození.

Následně jsme diskutovali o izolačních materiálech SuperFoil, které najdou uplatnění nejen v průmyslových aplikacích, ale i v běžných domácnostech či garážích. Předvedli jsme, jak správná izolace může významně snížit energetické náklady a zároveň zlepšit pracovní prostředí. Nabídli jsme také novinky a příklady z praxe k tématu vibrodiagnostiky, online a offline sledování strojů, tedy budoucnost v podobě průmyslové digitalizace průmysl 4.0.

ESOS se stará o údržbu Vašich strojů

Zmínili jsme také novou generaci mazacích systémů od společnosti SKF, které přinášejí revoluci v automatické údržbě ložisek a dalších klíčových komponent strojů. Tyto systémy zajišťují optimální mazání při minimální spotřebě maziva. Na závěr dne jsme společně probrali možnosti využití filtrační jednotky RecondOil Box. Ta umožňuje přizpůsobit filtrační systémy specifickým potřebám Vašeho provozu. Diskutovali jsme o potenciální návratnosti investice do moderních filtračních řešení.

Naše setkání by nebylo kompletní bez Vaší aktivní účasti a zpětné vazby, která je pro nás velmi cenná. Zástupci z patnácti různých firem měli možnost nejen naslouchat, ale také se podělit o své zkušenosti a specifické potřeby v oblasti údržby. Jsme vděční za Vaši účast a otevřený dialog, který nám umožňuje neustále zlepšovat naše služby a nabídky. Těšíme se na další příležitosti k setkání a spolupráci. První jsme již navázali. Těšíme se na pomoc při filtracích olejů, při izolacích chlazení se SuperFoilem, popřípadě na vibrodiagostická měření Vašich strojů. Děkujeme za důvěru.

Tým společnosti ESOS Ostrava s.r.o.

Pro veškeré informace nám napište nebo zavolejte: esos@esosostrava.cz, popř. telefonicky na +420 596 624 831

Více www.diagnostikastroju.cz www.esossk.sk