ESOS nabízí nový produkt, zařízení k zjištění hodnoty MPC.

Zařízení k orientačnímu měření hodnot znečištění oleje a systému měkkými kaly, pryskyřicovými nánosy v systému

Toto zařízení slouží k rychlé a jednoduché zkoušce, určení znečištění oleje a olejového systému. Během pár minut se můžete pravidelně nebo v případě potřeby přesvědčit o kondici oleje a olejového systému ve vašich strojích a zařízeních

Sestavy měřícího zařízení

Pro případ potvrzení si můžete výsledek ověřit v naší certifikované zkušebně 

Měkké kaly a pryskyřice způsobují problémy s proporcionálními ventily, hydraulickými prvky a systémy, motory, … Odstraněním měkkých kalů a nánosů prodloužíte životnost oleje a zajistíte spolehlivost a bezporuchovost olejových systémů ve vašich zařízeních – můžeme Vám zajistit pomocí naší unikátní technologie Europafilter nebo filtrace olejů a paliv.

Obrázek měkkých kalů z čerpadla lisu hydraulického systému, kdy díky znečištěnému oleji a systému měnili olej v intervalu 2 let a došlo na generální opravu 2 ks čerpadel – úspory v milionech Kč.

Více info na obchod@esosostrava.cz, anebo na tel. čísle +420 596 624 831