Pozvánka na Mezinárodní strojírenský veletrh Nitra 23.-26.5.2023

mezinárodní srojírenský veletrh nitra 2023

Vážení obchodní partneři,

těšíme se na Vás, Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře se koná ve dnech 23.-26.2023, budeme v Pavilonu M2, stánek 25.

MSV Nitra 2023

ESOS Ostrava se soustřeďuje na zajišťování bezporuchového chodu, oprav a prohlídek strojů a zařízení v široké škále oborů. Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře je pro nás příležitostí prezentovat naše služby.

ESOS – jeden partner pro Vaši údržbu vystavuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře je pro nás možností představit Vám novinky a trendy v oblasti prediktivní údržby 4.0 i společný kompletní sortiment společností ESOS SK, Schaeffler a SKF Seznámíme Vás s novinkami z oblasti filtrace olejů. Filtrační jednotka RecondOil Box slouží k čištění olejů, paliv, olejových a palivových systémů od všech forem vody, měkkých kalů, pryskyřičných nánosů, oxidačních produktů a částic.

recondoil box esos

SKF RecondOil Box s Depth filtrem

Představíme Vám jednotku SKF RecondOil Box s mechanickým Depth filtrem, což je vylepšený systém
hloubkové filtrace, který v sobě zahrnuje patentovanou technologii. Tato jednotka odstraní všechny částice nad 0,1 mikronu (nanočástice) a tak výrazně zvýší životnost oleje 3-4x.

Technologie DST

Nabídneme také novou technologii DST (Double Separation Technology), která se vyznačuje chemicko-mechanickým separačním procesem, který není omezen velikostí pórů filtru. Proto neexistuje žádný spodní limit velikosti částic, které je možné z oleje odstranit. Vzniká tak ultra čistý olej, kde se životnost oleje opět zvyšuje mnohonásobně proti Depth filtru.

recondoil box

Přímo na Mezinárodním strojírenském veltrhuveletrhu zkontrolujeme stav Vašeho oleje

Zaměříme se také na rozbory olejů. Tribodiagnostika slouží ke zjišťování stavu oleje, jeho mazacích schopností, opotřebení stroje a olejových systémů. Díky rozborům oleje zpomalíme nebo výrazně prodloužíme životnost oleje a olejových systémů. V rámci tribodiagnostického měření nabízíme přímo na veletrhu rozbor vašeho oleje, zjistíme míru znečištění oleje, popřípadě obsah kovů.

Optime Schaefler Esos

Inteligentní mazání Optime

Představíme vám nejnovější generaci inteligentního mazání OPTIME C1. Systém Optime nám slouží
k nepřetržitému monitorování stavu ložisek, ozubení a detekci dynamických stavů rotujících strojů
a strojních zařízení.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře

„Přijďte se podívat, každé osobní setkání je pro náš tým obohacením a výměnou zkušeností z Vaší i naší praxe.“ odkazuje jednatel firmy Ing. Peter Lysák.

Osobní setkání si, prosím, dohodněte na telefonních číslech +420774470684 a +421948320780, anebo na emailu asistentka1@esosostrava.cz