Produktový den pro naše zaměstnance

produktový den

Dne 22.6.2018 proběhl v naší společnosti produktový den pro naše zaměstnance.

Vedoucí pracovníci a odborníci seznámili všechny zaměstnance s produkty a činnostmi, které zajišťujeme. Díky těmto pravidelným školení u zákazníků lépe zajišťujeme jejich potřeby, navrhujeme opatření a zavádíme prediktivní údržbu.

Součástí dne byly také týmové soutěže mezi dvěmi družstvy, vítěze jsme odměnili, gratulujeme !

Děkuji všem zaměstnancům za příjemný den.