Kvalita oleje v motorech vozidel

tribodiagnostika

Olej je důležitým nosičem informace o stavu motoru (jako krev u člověka). Problémy s kvalitou oleje v motorech vozidel se zjišťují až ve chvíli problémů. Třeba nárůstu množství oleje v motoru, kdy vniká benzín do oleje, popřípadě s dalšími problémy, jako třeba nárust teploty oleje a motoru, snížení vrstvy mazacího filmu, kdy může dojít k přidírání…

Olej a viskozita.

Palivo v oleji ovlivní zejména viskozitu oleje. Zkušený tribodiagnostik může již z hodnot viskozity pojmout podezření, že něco není v pořádku. K definitivnímu závěru je však vždy zapotřebí provést analýzu oleje.

Trendem je také olej s nižší viskozitou, což znamená úsporu paliva. Toho využívají tzv. lehkoběžné oleje. Všechno ale má své hranice. Příliš nízká viskozita olejů už znamená příliš tenký mazací film, který má malou únosnost. Celistvost mazacího filmu se potom lehce poruší. Výsledkem je, že se zvyšuje opotřebení motoru, které je tím větší, čím je vyšší obsah paliva v oleji a tím i nižší viskozita. Nejprve je třeba říct, že palivo je v oleji přítomné vždy, ať už jde o benzin nebo o naftu.

Do oleje se palivo může dostat jednak přirozenou cestou, tj. spolu se spalinami z prostoru válce kolem pístních kroužků do klikové skříně, a jednak díky závadě na motoru. Pokud množství paliva v oleji překročí tuto mez, znamená to ve většině případů závadu na motoru. Třeba na vstřikování paliva: zakarbované či přicpané vstřikovací trysky (špatný palivový filtr) a tím nedokonalý rozptyl paliva, špatná funkce vstřikovacího čerpadla, defekty těsnicích kroužků apod.

Ferografie

Pomocí analýzy prvků, ferografii, také vidíme v oleji různé druhy částic z opotřebení motoru, vznikající nedostatečným mazáním motoru.

Výrobci aut udávají výměnu olejů v motoru cca 30 tis.km, z naší zkušenosti je tato hranice velmi pohyblivá. Kvůli kvality oleje v motorech krátíme u našich aut výměnný interval na základě analýz na 15-20 tis. km. Primárně určeno pro pravidelné sledování motorů v rámci servisních zásahu, vhodné provést před koupí vozidla, zjevných provozních problémech (ztráty výkonu, klepání apod).

Nabízím spolehlivostm kvalitní filtry HIFI Filter (katalog filtrů v EN) a oleje TOTAL

Chcete poradit, ozvěte se nám www.diagnostikastroju.cz +420 596 624 831 esos@esosostrava.cz