Náhrada ofukovacích trysek na roštu u stroje a měření úspory spotřeby vzduchu

Na obr. 1 je vidět původní „trubkové“ ofuky – 2 trubky  o vnitřním  průměru 8 mm  s navrtanými dírami o průměra 3 mm, cca 16 děr.  Zákazník ESOS Ostrava si stěžoval na spotřebu vzduchu a dále také na nízkou účinnost a poškozování trubek. 

Obr. 1

Zaměstnanci naší společnosti ESOS Ostrava, s.r.o. nahradili jednou nožovou tryskou po celé délce roštu. Možnost nastavení vzdálenosti, úhlu, tlaku a spotřeby ofuku.

Obr. 2
Obr. 3

Nožová tryska byla navíc z technologických důvodů umístěna o 70% do větší vzdálenosti, protože dosavadní trubky jsou poškozovány a je to vidět i na obr. 2

Měření bylo prováděno při odstávce na slévárně. V rozvodech vzduchu byl max. 4 bary. Při standartním tlaku 7 barů by rozdíl ve spotřebě a účinnost byl ještě markantnější.

Nožovou trysku je možné za provozu ještě seřídit na nižší pracovní tlak, čímž se opět dosáhne větší úspory vzduchu bez snížení její účinnosti.

Následovalo srovnávací měření spotřeby a účinnosti  ofuků vrtanými trubkami a nožovou tryskou

Typ ofukuVrtané trubky umístěny  100 mm od roštuNožová tryska umístěna 170 mm od roštu
Spotřeba vzduchu při   4 barech53,3 m³/h38,3 m³/h
Účinnost ofuků měřeno 10mm u roštu při 4 barechpod otvory 14m/smezi otvory 1,3m/sPo celé ploše  30m/s
Spotřeba vzduchu při 3,5 barech51,4 m³/h33,1 m³/h
Účinnost ofuků měřeno 10mm u roštu při 3,5 barechpod otvory 10m/s mezi otvory 0,9 m/sPo celé ploše 28 m/s

Vzhledem k prodloužení vzdálenosti, nižšímu tlaku v systému a naměřeným hodnotám je úspora při počítaných 30m3/hod. (100%) .  

Při ceně 0,3 Kč/m3  vyjde roční úspora min. 80 000 Kč.

Je možné ještě spojit s řízením ofuku, kde by se daly ušetřit další peníze v případě odstávek stroje, zastavení stroje, poruch stroje, nastavení technologických úspor.

Při nákupní ceně za ofukovací nožovou trysku a její instalaci v hodnotě 17900 Kč od společnosti ESOS Ostrava, s.r..o.  je návratnost 2 měsíce. 

Pokud budeme počítat úsporu za 5 let , jedná se cca o úsporu 0,4 mio Kč na 1 dopravník.

Tyto stroje má zákazník 3 ks, 5 – letá úspora na 3 stroje činí úspora 1,2 mio Kč.