On-line sledování práce jednotek EuropaFilter

V rámci preventivní údržby se snažíme zamezit neočekávaným prostojům, které může způsobit právě vysoké znečištění oleje a systému. Vhodným pomocníkem v tomto boji je filtrační systém Europafilter, s kterým máme výborné zkušenosti.

V rámci nového programu Průmysl 4.0 jsme jednotky Europafilter dovybavili „Online sledováním průtoku a množství oleje“. Pomocí chytrého telefonu či z velínu, notebooku můžeme sledovat činnost jednotky, a to aktuální průtok přes filtr, množství spotřeby filtru, množství oleje, který protekl jednotkou.

Vizualizace je řešena přes webový prohlížeč a bezpečné https připojení pomocí jména a hesla. Velikosti jednotlivých dlaždic je možno upravovat a přesouvat dle vlastních potřeb. Dlaždice s aktuálním průtokem je má ručičkový ukazatel pro rychlé zjištění aktuálního stavu a tento stav je indikován barvou ručičky a rozmezí lze nastavit dle parametrů daného oleje a výchozího průtoku nového filtru.

Systém pro online sledování je řešen na jednotkách bezdrátově pomocí zabezpečené WiFi sítě. Lze tak jednotku připojit do již existující Wifi sítě nebo pomocí routeru připojit jednotku do LAN sítě. Pro místa bez vlastní ho pokrytí Wifi nebo LAN je možno vybavit router GSM modemem. Samozřejmostí jsou semafory, přivedení na velín apod.

 

Více informací vám rádi poskytneme přímo v naší firmě. Pokud vás problematika zajímá, zavolejte, anebo napište nám.

https://www.diagnostikastroju.cz/kontakty/